Novi članovi i konzultori Dikasterija za komunikacije


Papa Franjo je 29. rujna imenovao nove članove Dikasterija za komunikacije te nove konzultore istoga tijela kojemu je na čelu katolički laik Paolo Ruffini.

Kako je obznanio Tiskovni ured Svete Stolice, novi članovi Dikasterija za komunikacije su: biskup brazilske biskupije Campo Limpo mons. Valdir José de Castro, S.S.P., i nadbiskup talijanske nadbiskupije Perugia-Città delle Pieve mons. Ivan Maffeis.

Također, Sveti je Otac u isto tijelo za komunikacije imenovao konzultore: monfortanca o. Andrewa Kaufa te salezijance: don Fabia Pasqualettia i don Georgea Plathottama. Također, među novim su konzultorima i: redovnice Veronica Amata Donatello, S.F.A., i Adelaide Felicitas Ndilu, S.I.H.M., te prof. Antonio Cisternino, dr. Óscar Augusto Elizalde Prada, dr. Helen Osman, kao i John E. Corcoran i Tomás Insua.

Inače, Dikasterij za komunikacije dio je Rimske kurije koji ima ovlasti nad svim komunikacijskim uredima Svete Stolice i Države Vatikana.

Ustanovio ga je papa Franjo 27. lipnja 2015., a kao dio reforme Kurije potvrđen je apostolskom konstitucijom Praedicate Evangelium od 19. ožujka 2022.

U njega su uključena dotadašnja tijela: Papinsko vijeće za društvene komunikacije, Tipografia poliglotta vaticana (tiskara), Libreria editrice vaticana (nakladnička kuća), L'Osservatore Romano (dnevnik-tjednik), Fotografski servis, Radio Vatikan, Tiskovni ured Sv. Stolice i Vatikanski televizijski centar (CTV).

Prefekt ovoga Dikasterija, od 5. srpnja 2018., je novinar Paolo Ruffini, koji je kao prvi laik na čelu jednog vatikanskog tijela, naslijedio mons. Daria Viganòa.

Dikasterij za komunikacije, osim vodstva od ukupno 13 članova, trenutačno čini: šest kardinala, 11 nad/biskupa, jedna redovnica i dvoje laika te 21 konzultor/ica.

KT