Vatikan

Novi članovi Uprave baštinom Sv. Stolice


Papa Franjo imenovao je 22. veljače nove članove u Upravu baštinom Svete Stolice, ureda koji se brine za osiguranje sredstava kako bi funkcionirala Rimska kurija.

Foto: Kard. Turkson i kard. Tagle

Foto: Kard. Turkson i kard. Tagle

Sveti Otac imenovao je za članove Uprave baštine Apostolske Stolice: prefekta Dikasterija za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja kardinala Petera Kodwoa Appiaha Turksona i prefekta Kongregacije za evangelizacija naroda kardinala Luisa Antonija G. Taglea, izvijestio je Tiskovni ured Svete Stolice.

Uprava imovine Apostolske Stolice (Administratio Patrimonii Sedis Apostolicae – APSA) jest ured Rimske kurije koji se bavi upravom „baštine u vlasništvu Svete Stolice kako bi se osigurala sredstva potrebna za funkcioniranje Rimske kurije“.

Osnovao ju je sveti papa Pavao VI. 15. kolovoza 1967., a reorganizirao 8. srpnja 2014. papa Franjo. APSA djeluje kao riznica i središnja banka Vatikana i Svete Stolice.

Trenutačno joj je na čelu talijanski prelat Nunzio Galantino.

KT