Novi dekreti Dikasterija za kauze svetaca


Papa je 23. ožujka, tijekom audijencije u koju je primio prefekta Dikasterija za kauze svetaca kard. Marcella Semerara, ovlastio ovaj Dikasterij da objavi šest novih dekreta o herojskim krepostima.

Herojske kreposti, objavljene u Dnevnom biltenu Svete Stolice na vatican.va, odnose se na sljedeće osobe:

sl. Božjeg Carla Crespija Crocija, zavjetovanog svećenika Salezijanske družbe Sv. Ivana Bosca; koji je rođen 29. svibnja 1891. u Legnanu (Italija), a preminuo je 30. travnja 1982. u Cuenci (Ekvador);
sl. Božju Mariju Caterinu Flanagan (rođ. Florence Catherine), redovnicu Reda Presvetog Spasitelja (Bridgettines); rođenu 17. srpnja 1892. u Londonu (Engleska), a preminulu 19. ožujka 1942. u Stockholmu (Švedska);
sl. Božju Leonildu di San Giovanni Battista (rođ. Amelia Rossi), redovnicu Kongregacije sestara misionarki Presvetog Srca Isusova i Marijina; rođenu 10. studenog 1890. u Lisignanu, (Italija), a preminulu 12. prosinca 1945. u Vicarellu (Italija);
sl. Božju Mariju do Monte Pereira (rođ. Eliza de Jesús), redovnicu Kongregacije sestara bolničarki Presvetog Srca Isusova; rođenu 10. travnja 1897. u Funchalu (Portugal), gdje je i preminula 18. prosinca 1963.;
sl. Božju Terezu Enríquez de Alvarado, vjernicu i majku; rođenu oko 1456. u Valladolidu (Španjolska), a preminulu u travnju 1529. u Torrijosu (Španjolska) i
sl. Božju Mariju Domenicu Lazzeri, vjernicu laikinju; rođenu 16. ožujka 1815. u Capriani, (Italija) gdje je i preminula 4. travnja 1848.

J.P., KT