Portugal

Online seminar o ukazanjima u Fatimi


Odjel za studije marijanskoga svetišta u Fatimi pokrenuo je webinar koji svake srijede, tijekom siječnja, sudionicima pruža mogućnost bolje shvatiti zbivanja koja su se dogodila u Cova da Iria te protumače način na koji se danas govori o Fatimi.

Iz Portugala, Brazila, Kostarike, Italije, Španjolske i Paname, gotovo je 200 registriranih za seminar Shvatiti Fatimu, prvu online inicijativu Odjela za studije tog portugalskog marijanskog svetišta koje je organiziralo seminar o povijesti Fatime i njezinoj poruci. Inicijativa – koja se održava svake srijede u 21 sat i 15 minuta – namijenjena je široj javnosti, a posebno znanstvenicima i studentima na području društvenih i humanih znanosti, nastavnicima u osnovnim i srednjim školama, odgajateljima, katehetama i pastoralnim djelatnicima.

Teme

Na svakom se sastanku raspravlja o dvije teme. Prošloga su tjedna u središtu bile teme Viđenjā, ukazanjā i drugi idiomi te Slika Gospe Fatimske. Teme 12. siječnja bile su: Lucijini spisi i spisi papā te Fatima. U srijedu, 19. siječnja, tema će biti pitanje Tajna ili tajne?, a razmišljat će se i o prikazima Gospe, dok će se na posljednjem susretu, 26. siječnja, govoriti o mjestima ukazanja i o fatimskim molitvama.

Teme su vrlo raznolike i pomoći će dekodirati Fatimu, bolje upoznati njezinu povijest i produbiti njezinu poruku – rekao je na otvaranju webinara rektor svetišta u Fatimi otac Carlos Cabecinhas, napominjući da je ta inicijativa poticaj za produbljivanje znanja o Fatimi, uz format koji odgovara potrebama današnjeg vremena, omogućujući udobno sudjelovanje od kuće i, ponajviše, s različitih mjesta, donosi Vatican News.

Povijesni i vjerski događaj

Cijeli seminar vodi ravnatelj Odjela za studije svetišta u Fatimi, koji je također ravnatelj Odjela za kulturnu baštinu biskupije Leiria-Fatima, Marco Daniel Duarte. „Fatimu, kao svaku ljudsku stvarnost, čine jezični kodovi, vlastiti rječnik, specifično semantičko polje“, istaknuo je Duarte tijekom prvog susreta. Objasnio je kako se, pred povijesnim i vjerskim fenomenom, uvijek nameću terminološka pitanja koja zahtijevaju racionalnu i intelektualnu klasifikaciju, što potiče brojne rasprave o tomu kako „kodirati i dekodirati“ poseban događaj kao što je onaj iz Fatime.

Što se pak tiče lika Gospe Fatimske, ravnatelj Odjela za studije svetišta u Fatimi, istaknuo je da je kip koji se čuva u Kapeli ukazanjā prototip za brojne suvremene portugalske umjetnike, te da je upravo taj kip inaugurirao novi način predstavljanja Djevice Marije, postajući poznat u cijelom svijetu.

J.Vr.,KT