Jeruzalem

Osmostoljetna franjevačka prisutnost u Svetoj zemlji


U franjevačkom samostanu Svetog Spasitelja u Jeruzalemu od 16. do 18. listopada proslavljena je 800. obljetnica franjevačke prisutnosti u Svetoj zemlji.

Naime, prije 800 godina na Duhovskom kapitulu u svetoj Mariji Porcijunkulskoj u Asizu franjevački Red otvorio se sveopćem misijskom poslanju Crkve. Uprava Reda tada je odlučila poslati braću po cijelome tada poznatome svijetu da svjedoče evanđelje, bratstvo i mir. Tada su poslali nekoliko braće, predvođene bratom Ilijom iz Kortone, da osnuju novu provinciju pod nazivom „prekomorska" ili „Sirija".

Dvije godine poslije i sveti Franjo došao je u Svetu zemlju kao hodočasnik. Godine 1342. papa Klement VI. bulama Gratias agimus i Nuper carissimae povjerava franjevcima čuvanje svetih mjesta u Svetoj zemlji.

Prigodom proslave osmostoljetne franjevačke prisutnosti u Svetoj zemlji kustos fra Francesco Patton istaknuo je da su franjevci jednostavno i siromašno sredstvo kojim se Bog služi i nastavlja svoju povijest, te da gledaju na ovih osam stoljeća kao na objavu Božje providnosti, njegove vjernosti i dobrote prema fratrima – tom skromnom sredstvu koje je izabrao.

General Reda Michael Perry rekao je da je franjevačko služenje u Svetoj zemlji na korist cijeloga svijeta i da je obljetnica dobra prigoda osvijestiti Kristovu prisutnost, njegovo milosrđe i ljubav u Svetoj zemlji i cijelome svijetu.

Prefekt kongregacije za Istočne Crkve kardinal Leonardo Sandri rekao je da je poslanje Kustodije Svete zemlje darovati cijelom svijetu Kristovo blago, a papa Franjo poslao je poruku i apostolski blagoslov te zazvao majčinsku zaštitu Blažene Djevice Marije nad sve franjevce koji služe u Svetoj zemlji.

KT / IKA