Vatikan

Papa postrožio odredbe o slavlju tradicionalne latinske mise


Na spomendan Gospe Karmelske 16. srpnja, papa Franjo je objelodanio apostolsko pismo u obliku motuproprija o uporabi rimske liturgije iz doba prije reforme 1970., naslovljeno „Traditionis Custodes“.

U motupropriju, kojega je obznanio Tiskovni ured Svete Stolice, Papa donosi odredbe o slavlju tzv. tradicionalne svete mise na latinskom, prema Rimskom misalu kojega je 1962. odobrio Sv. Ivan XXIII. U svrhu promicanja sloge i jedinstva u Crkvi te uvažavajući poticaje svojih prethodnika Sv. Ivana Pavla II. i Benedikta XVI., koji su dopustili slavlje tradicionalne mise unatoč reformi iz 1970., Franjo je kroz osam članaka donio nove upute. U tom smislu istaknuo je kako je jedino biskup vlastan dati odobrenje o služenju Misalom iz 1962. na području povjerene mu biskupije, a prema smjernicama Apostolske Stolice (Čl. 2).

Isti, ako se na teritoriju njegove dijeceze slave tzv. tradicionalne mise, treba utvrditi da skupine koje to čine ne poriču valjanost i legitimitet liturgijske reforme II. vatikanskog koncila i Rimskih prvosvećenika (Čl. 3. § 1) te „odrediti jedno ili više mjesta na kojima će se ti vjernici moći okupljati na euharistijsko slavlje (međutim ne u župnim crkvama i bez podizanja novih osobnih župa)“ (§ 2). Također na biskupa spada odrediti dane kada će se na određenim mjestima moći slaviti euharistijska slavlja pomoću Misala iz 1962. (§ 3) – s time da se misna čitanja čitaju na narodnom jeziku.

Uz to, biskup treba imenovati svećenika kojemu je kao biskupovu izaslaniku povjereno ovo slavlje i pastoral tih skupina vjernika (§ 4), pri čemu imenovani valja dobro poznavati latinski i voditi računa o duhovnoj skrbi vjernika.

Osim toga, biskup će provjeravati jesu li župe, kanonski podignute u korist ovih vjernika, učinkovite za njihov duhovni rast i odrediti hoće li ih zadržati ili ne (§ 5), ali će nastojati ne odobravati osnivanje novih skupina (§ 6).

Ako pak neki svećenik koji je zaređen nakon objavljivanja ovoga motuproprija želi slaviti tradicionalnu misu mora podnijeti službeni zahtjev biskupu, a ovaj se treba obratiti Apostolskoj Stolici prije davanja ovlaštenja (Čl. 4). Također, oni koji već slave misu prema Misalu iz 1962. trebali bi zatražiti od dijecezanskog biskupa odobrenje da i to dalje mogu činiti (Čl. 5).

Inače, papa Benedikt XVI. je apostolskim pismom Summorum Pontificum iz 2007. omogućio da svaki svećenik, bez nekog posebnoga odobrenja, može slaviti misu prema Rimskom misalu kojega je donio sveti papa Pijo V. (1566. – 1572.), a 1962. ponovno izdao Sv. Ivan XXIII. Time je zamijenjen motuproprij Sv. Ivana Pavla II. Ecclesia Dei iz 1988. koji je dozvoljavao pojedinim biskupima da mogu odrediti mjesta gdje će se moći slaviti tradicionalna misa.

Valja spomenuti i to da je papa Franjo odredbe u Traditionis Custodes donio na temelju rezultata dobivenih od Kongregacije za nauk vjere koja je provela opsežno istraživanje i savjetovanje s biskupima, sukladno poticaju Benedikta XVI. da, tri godine nakon objavljivanja, procijene primjenu motuproprija Summorum Pontificum.

KT