Vatikan

Papina poruka za 52. Svjetski dan mira


  Kao i svake godine u povodu Svjetskog dana mira 1. siječnja, koji se obilježava po 52. put, papa Franjo uputio je svoju poruku.

Ovogodišnja poruka Svetog Oca naslovljena Dobra politika je u službi mira sazdana je od sedam dijelova: 1) „Mir kući ovoj!“; 2) Izazov dobre politike; 3) Ljubav i ljudske vrline temelj su politike u službi ljudskih prava i mira; 4) Poroci politike; 5) Dobra politika promiče sudjelovanje mladih i povjerenje u drugoga; 6) „Ne“ ratu i strategiji straha te 7) Veliki projekt mira.

Politika: temeljni način unaprjeđivanja društva

Papa je uvodno naznačio kako je donošenje mira u središtu poslanja Kristovih učenika. „Taj mir se nudi svim onim muškarcima i ženama koji gaje nadu u mir usred tragedija i nasilja koji obilježavaju ljudsku povijest. 'Kuća' o kojoj Isus govori je svaka obitelj, zajednica, zemlja i kontinent, u svojoj osobitosti i svojoj povijesti (...) Neka zato ovo bude moj pozdrav na početku nove godine: 'Mir kući ovoj!'“, istaknuo je papa Bergoglio u prvom dijelu.

Dalje je pod naslovom Izazov dobre politike podsjetio kako je mir poput nade o kojoj govori pjesnik Charles Péguy, gdje opisuje da je ona nalik krhkom cvijetu koji se bori ne bi li procvao na kamenom tlu nasilja. „Politika je temeljni način unaprjeđivanja društva i promicanja ljudskih projekata, ali kada se politički život ne promatra kao oblik služenja društvu u cjelini, može postati sredstvom ugnjetavanja, marginalizacije, pa čak i uništenja (...)    Ako se ostvaruje u temeljnom poštivanju života, slobode i dostojanstva osoba, politika doista može postati izvanredan oblik ljubavi“, istaknuo je poglavar Katoličke Crkve.

U dijelu Ljubav i ljudske vrline temelj su politike u službi ljudskih prava i mira citirao je papu Benedikta XVI. koji je u svojoj enciklici Caritas in veritate napisao: „Svaki je kršćanin pozvan na odjelotvorenje te ljubavi, već prema svojemu zvanju i razmjerno svojim mogućnostima utjecaja u polisu... Ako ga prodahnjuje ljubav, zauzimanje za zajedničko dobro ima veću vrijednost nego ako je riječ o čisto svjetovnom i političkom zalaganju... Djelovanje čovjeka na zemlji, kada je nadahnuto i poduprto ljubavlju, pridonosi naziđivanju onoga univerzalnog nebeskoga grada prema kojemu napreduje povijest ljudske obitelji.“ Ukazao je da je to program oko kojeg se mogu složiti svi političari koji žele zajedno raditi za dobrobit ljudske obitelji.

Mladi i povjerenje

U nastavku je progovarajući o Porocima politike, podcrtao kako su oni uvjetovani, bilo osobnom nesposobnošću, bilo nepravilnostima u sustavu i njegovim institucijama. „Ti poroci, koji potkopavaju ideal autentične demokracije, sramota su javnog života i dovode u opasnost društveni mir. U te se poroke ubrajaju korupcija (...) zatim nijekanje prava, nepoštivanje društvenih pravila, nezakonito bogaćenje, opravdavanje vlasti silom ili proizvoljnom izlikom državnog razloga (raison d’état) kao i težnja da se trajno zadrži vlast u rukama. Tome možemo dodati ksenofobiju, rasizam, nebrigu za prirodni okoliš, neobuzdano iskorišćivanje prirodnih resursa radi brze zarade i prijezir onih koji su prisiljeni na izgnanstvo“, napisao je Papa.

U dijelu Dobra politika promiče sudjelovanje mladih i povjerenje u drugoga istaknuo je da kad vršenje političke vlasti ima isključivo za cilj zaštitu interesa nekolicine privilegiranih pojedinaca, budućnost biva ugrožena, a mladi mogu podleći napasti gubitka povjerenja jer su osuđeni da ostanu na marginama društva, no „kad se politika, naprotiv, pretvori (...) u poticanje talenata kod mladih ljudi i zvanja koja traže da se ostvare, mir se širi u njihovim srcima i zrcali na njihovim licima“.

Mir je obraćenje srca i duše

U pretposljednjem i posljednjem dijelu Sveti Otac je podsjećajući na 100 godina od završetka Prvog svjetskog rata, istaknuo da dok se sjećamo mladih ljudi koji su poginuli u tim bitkama i rastrgane civilne populacije, danas smo više no ikad naučili strašnu pouku bratoubilačkih ratova: mir se nikada ne može svesti isključivo na ravnotežu između moći i straha. „Teror koji se provodi nad najranjivijima pridonosi izgonu čitavih populacija koje kreću u potragu za mjestom u kojem će živjeti u miru. Neprihvatljivi su politički diskursi koji teže tome da krivnju za sva zla svale na migrante i oduzmu siromašnima nadu. Potrebno je, naprotiv, ponovno potvrditi da se mir temelji na poštivanju svake osobe, bez obzira na njezin background, na poštivanju zakona i općeg dobra, na poštivanju stvorenoga svijeta povjerenog našoj brizi i bogatstva moralnih tradicija baštinjenih od prethodnih naraštaja“, upozorio je.

Na kraju je govoreći o Velikom projektu mira, papa Franjo posvijestio kako je mir obraćenje srca i duše i lako je uočiti njegove tri neraskidivo povezane dimenzije u čovjekovu srcu i mira u društvu: mir sa samim sobom; mir s drugima i mir s čitavim stvorenim svijetom.

„Politika mira, koja dobro poznaje situacije ljudske ranjivosti i preuzima na sebe brigu za njih, uvijek se može nadahnjivati na Veliča, himnu koji je Marija, Majka Krista Spasitelja i Kraljica mira, pjevala u ime cijelog čovječanstva: 'Od koljena do koljena dobrota je njegova nad onima što se njega boje. Iskaza snagu mišice svoje, rasprši oholice umišljene. Silne zbaci s prijestolja, a uzvisi neznatne. […] kako obeća ocima našim: spomenuti se dobrote svoje prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka' (Lk 1,50-55)“, stoji na kraju Papine poruke.

IKA/ KT