Frankfurt am Main

Posjet ravnatelja dr. Schreibera Hrvatskom dušobrižničkom uredu


Nacionalni ravnatelj Njemačke biskupske konferencije (NJBK) za dušobrižništvo katolika drugih materinskih jezika dr. Lukas Schreiber boravio je 12. listopada u službenom posjetu Hrvatskome dušobrižničkom uredu u Frankfurtu na Majni.

Primio ga je delegat za Hrvatsku pastvu u Njemačkoj vlč. Ivica Komadina, svećenik Mostarsko-duvanjske biskupije, u pratnji djelatnika Ureda – glavnim urednikom Žive zajednice dr. Adolfom Polegubićem i službenicama: Ljubicom Markovica-Baban i dr. Valentinom Sudić.

Vlč. Komadina upoznao je dr. Schreibera s djelovanjem Hrvatske pastve u Njemačkoj i djelatnostima Hrvatskoga dušobrižničkog ureda, kojemu je na čelu. Posebno je bilo govora o traženju prikladnih prostorija u Frankfurtu na Majni, u kojima bi u dogledno vrijeme bilo novo sjedište Hrvatskoga dušobrižničkog ureda. Dosadašnji prostori u njemačkoj župi Sv. Franje u zajednici Sv. Kristofora u Preungesheimu u Frankfurtu neće se moći koristiti zbog planova te župe oko sanacije i gradnje novog objekta, u kojima je sjedište ureda od 1984.

Inače, u Njemačkoj danas djeluje 97 hrvatskih katoličkih misija i zajednica organiziranih u šest pastoralnih područja, od juga do sjevera Njemačke. Za oko pola milijuna Hrvata katolika u toj zemlji pastoralno skrbi 89 svećenika, dva trajna đakona i više od 51 pastoralnih suradnica i suradnika (pastoralnih referenata i referenata zajednica), redovnica i laika te oko 50 tajnica i tajnika.

Dr. Schreiber preuzeo je novu službu 1. listopada 2018. Kao nacionalni ravnatelj dušobrižništva za katolike drugih materinskih jezika na čelu je Tajništvu NjBK – u Odjelu Crkva u svijetu i migracija. Djeluje u sklopu Povjerenstva za migraciju NjBK (Migrationskommission XIV), kojem je na čelu hamburški nadbiskup mons. dr. Stefan Heße. Dr. Lukas Schreiber rođen je 1970. Studirao je teologiju, sociologiju i odgojne znanosti. Oženjen je i otac je četvero djece. Bio je ovo drugi posjet dr. Schreibera Hrvatskom dušobrižničkom uredu otkako obnaša tu službu.

Ž.I., A. P., KT