Rim

Preminuo Carlo Steinfl, vjernik laik i suradnik na kauzi Sv. Nikole Tavelića


U rimskoj bolnici Gemelli, u utorak 6. travnja u 89. godini života preminuo je Carlo Steinfl, vjernik laik, suradnik na kauzi proglašenja svetim Nikole Tavelića.

Pok. Carlo Steinfl sa Sv. Pavlom VI.

Pok. Carlo Steinfl sa Sv. Pavlom VI.

Carlo Steinfl rođen je 23. svibnja 1932. u Vinkovcima, ali je najveći dio svoga života proveo u Rimu. Bio je oženjen i otac četvero djece. Po struci je bio diplomatski prevoditelj i sudski tumač, savjetnik, stručni prevoditelj te tumač Građanskog i Kaznenog suda u Rimu i diplomatskim predstavništvima.

Dugi niz godina radio je na talijanskoj državnoj televiziji RAI. Bio je član udruge RAI Senior i počasni član Talijanskog udruženja prevoditelja i tumača.

Pok. Steinfl sa Sv. Ivanom Pavlom II.

Tijekom svoje duge profesionalne karijere vršio je službu sudskog tumača i prevoditelja službenih dokumenata na brojnim zadacima. Između ostaloga surađivao je i s papama Sv. Pavlom VI. i Sv. Ivanom Pavlom II., te s kardinalom Franjom Šeperom tijekom njegove dugogodišnje službe prefekta Kongregacije za nauk vjere. U doba II. vatikanskog koncila bio je prevoditelj mnogim hrvatskim biskupima. Aktivno je pomagao kao tumač i prevoditelj na kauzi za proglašenje svetim Nikole Tavelića. Surađivao je također i s Vijećem ministara Republike Italije, Kvirinalom - Uredom predsjednika Republike Italije, Parlamentom Republike Italije, raznim sveučilištima i drugim državnim i međunarodnim organizacijama sa sjedištem u Rimu.

Kao prevoditelj i novinar, osim na RAI-u radio je i surađivao i s drugim medijima: ANSA, Mediaset i Vatikanski radio.

Rado je dolazio u Hrvatsku crkvu Sv. Jeronima u Rimu i bio povezan s Papinskim hrvatskim zavodom Sv. Jeronima. Za njegove zasluge prema Svetoj Stolici papa Pavao VI. odlikovao ga je Ordenom Sv. Grgura Velikog.

Ukop zemnih ostataka gosp. Steinfla bit će u petak 9. travnja u 11:30 h u župnoj crkvi Nostra Signora di Bonaria u Ostiji, gdje je pokojnik živio sa svojom suprugom Mariafelice Reich.

Pokoj vječni daruj mu, Gospodine!

KT