Rim

Primopredaja službe rektora i godišnja vizitacija Papinskog hrvatskog zavoda Sv. Jeronima


U srijedu 19. veljače u prostorijama Papinskog hrvatskog zavoda Sv. Jeronima Marko Đurin, svećenik Varaždinske biskupije i dosadašnji vicerektor, preuzeo je službu rektora ove institucije od mons. Bože Radoša, varaždinskoga biskupa i dosadašnjeg rektora.

Foto: Marko Martić

Foto: Marko Martić

Marko Đurin imenovan je rektorom 9. siječnja dekretom Kongregacije za kler. Primopredaji su nazočili mons. Mate Uzinić, dubrovački biskup i predsjednik Biskupske komisije za Papinski hrvatski zavod Sv. Jeronima, te članovi Nadzornog odbora Zavoda: mons. Luka Tunjić, mons. Miroslav Vidović i Richard Pavlić.

Osim primopredaje službe rektora, od 17. do 20. veljače biskup Uzinić je, u ime hrvatskih biskupa, obavio godišnju vizitaciju Papinskog hrvatskog zavoda Sv. Jeronima u Rimu.

Dobrohotnost i strpljivost

Vizitacija je zaključena svečanim euharistijskim slavljem u zavodskoj kapeli u četvrtak 20. veljače tijekom kojega je novi rektor Đurin položio ispovijest vjere i zakletvu o odgovornom i vjernom upravljanju materijalnim dobrima Zavoda i Crkve.

U prigodnoj homiliji biskup Uzinić, osvrćući se posebno na Jakovljevu poslanicu i poziv da se vjera ne miješa s pristranošću, pozvao je svećenike da budu otvoreni vidjeti Krista na ispravan način, ne kroz osobnu prizmu – kako bi željeli da On bude, nego onakvog kakav uistinu jest. U tom smislu, istaknuo je da je nužno staviti se u Kristove ruke i dopustiti da se nama služi te ga prepoznati u onima koji su u potrebi.

Na kraju euharistijskoga slavlja nazočnima se obratio dosadašnji rektor mons. Bože Radoš. Srdačno je zahvalio na tri godine lijepoga iskustva i rada u Zavodu naglašavajući važnost zajedničkoga života i otvorenosti jednih za druge u ljubavi. Novome je rektoru poželio obilje blagoslova u novoj službi i poslanju povjerenom od Crkve, na poseban način zaželjevši mu vrline dobrohotnosti i strpljivosti.

Rektor Đurin zahvaljujući biskupu Mati za vizitaciju riječi zahvale uputio je i biskupu Boži na protekle tri godine zajedničkoga rada na dobrobit zajednice i Zavoda – koje su, kako je rekao, bile istinski plodonosne te pozvao zajednicu na zajednički hod prema budućnosti i izazovima koje Gospodin bude stavljao na put.  

Nakon euharistijskog slavlja uslijedilo je zajedničko druženje i završni susret sa ovogodišnjim vizitatorom.

U Zavodu trenutno živi 23 svećenika studenata

Tijekom vizitacije mons. Uzinić se susreo i obavio pojedinačne razgovore sa svećenicima koji žive u Zavodu, časnim sestrama i djelatnicima. Zajedno s dosadašnjim rektorom Radošom i novoimenovanim rektorom Đurinom te članovima Nadzornog odbora mons. Tunjićem, mons. Vidovićem i vlč. Pavlićem obišao je zavodsku imovinu.

U Zavodu trenutno živi 23 svećenika studenata iz četiri suverene države: iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Rumunjske te iz četiri biskupske konferencije: Hrvatske biskupske konferencije, Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, Međunarodne biskupske konferencije Sv. Ćirila i Metoda i Biskupske konferencije Rumunjske.

Svećenici studenti potječu iz sljedećih nad/biskupija: Zagreb (5), Đakovo-Osijek (5), Vrhbosna (2), Split-Makarska (4), Požega (1), Poreč i Pula (1), Rijeka (1), Krk (1), Mostar-Duvno (1), Bar (1), Temišvar (1).

Studiraju na deset crkvenih (sve)učilišta: Gregoriana – 12, Sveti Križ – 2, Lateran – 1, Salesiana – 1, Augustinianum – 1, Atenej Sv. Anzelma – 1, Alfonzijanska akademija – 2, Biblicum – 1, Institut Ivan Pavao II. (brak i obitelj) – 1, Papinski institut za crkvenu glazbu – 1.

Studiraju sljedeće predmete: crkveno pravo (4), teologija braka i obitelji (1), svećenička formacija (1), filozofija (1), crkvena povijest (2), Sveto pismo (2), liturgika (2), pedagogija (1), teologija duhovnosti (3), moralna teologija (2), crkvena glazba (1), dogmatika (2) i patrologija (1).

Bojan Ivešić/KT