Vatikan

Proglašavanje dekreta Kongregacije za kauze svetaca


Papa Franjo primio je 7. studenoga kardinala Angela Becciua, prefekta Kongregacije za kauze svetaca, i ovlastio Kongregaciju da proglasi dekrete o čudima, mučeništvima i herojskim krepostima 16 slugu i službenica Božjih.

Herojske kreposti i potvrda štovanja od pamtivijeka („ekvivalent“ beatifikaciji) priznati su sluzi Božjem Micheleu Giedrojću, zavjetovanom laiku iz Reda Sv. Augustina koji je rođen u Giedrojci u Litvi oko 1420., a umro u Krakovu (Poljska) 4. svibnja 1485., javila je IKA.

Na istoj audijenciji papa Franjo ovlastio je Kongregaciju da proglasi dekrete o čudima koja se pripisuje zagovoru časne službenice Božje Edvige Carboni, laikinje iz Italije, te časne službenice Božje Bianchi Porre, laikinje. Proglašeni su i dekreti o mučeništvu slugu Božjih Angela Cuartasa Cristobala i osmorice drugova, te Mariana Mullerat i Soldevila ubijenih iz mržnje prema vjeri tijekom Španjolskoga građanskog rada i sluge Božjega Giacoma Alfreda Millera.

Papa je ovlastio Kongregaciju da proglasi dekrete o herojskim krepostima slugu i službenica Božjih: nadbiskupa Giovannija Jacona, biskupa Alfreda Marija Obviara, dijecezanskih svećenika Giovannija Ciresole i Luigija Bosija, svećenika Luigija Marije Rainerija, kao i redovnica Rafaele od Kristove Muke (svjetovnog imena Raffaella Veintemilla Villacis), Marije Antonije od Isusa (svjetovnog imena: Maria Antonia Pereira y Andrade), Arcangele Badose Cuatrecasas, i Marije Žalosne od Svetoga boka (svjetovnog imena: Maria Luciani), te sluge Božjega Lodovica Coccapanija, laika iz Franjevačkoga svjetovnog reda.

KT