Subotica

Redovita skupština Katoličkog društva „Ivan Antunović“


Redovita skupština Katoličkog društva „Ivan Antunović“ održana je 8 svibnja u Pastoralnom centru „Augustinianum“ u Subotici.

Predsjednik Društva vlč. dr. Ivica Ivanković Radak molitvom je započeo sjednicu Skupštine, te pozdravio sve nazočne članove koji su odazvali u vrlo lijepom broju. U prvom djelu Skupština je raspravljala o Izvješću o radu za 2018. te Planu i programu za 2019., kao i Financijskom izvješću za prethodnu godinu, koji su na koncu jednoglasno usvojeni.

U svom izlaganju predsjednik je naglasio kako je Društvo tijekom 2018. realiziralo svoje redovite manifestacije. Osobitu zahvalnost predsjednik Radak izrazio je subotičkom biskupu mons. dr. Ivanu Penzesu na potpori kojom prati djelovanje Društva te svim članovima i suradnicima koji svojim radom doprinose realizaciji mnogih aktivnosti, a osobito drugim udrugama i institucijama s kojima Društvo surađuje u organizaciji različitih manifestacija.

Predsjednik je, pored redovitih događanja predviđenih Planom i programom rada Društva za 2019. godinu, nastavio s iznošenjem ostvarenih aktivnosti koje se provode u okviru višegodišnjih projekata, među kojima je i Uređenje Bunjevačko-šokačke knjižnice Ivan Kujundžić pri Katoličkom društvu Ivan Antunović.

Podsjetio je kako Društvo posjeduje vrlo bogat knjižni fond iz ostavštine Ivana Kujundžića, čije ime knjižnica nosi, potom Jakova Kopilovića, Bele Gabrića, Ane Gabrijele Šabić, Stipana Šabića, kojega je potrebno sustavno katalogizirati.

U 2018. godini ostvarene su aktivnosti u okviru prve faze na uređenju i registraciji knjižnice, a s obzirom na prostor potrebno je razvrstati knjige i dio proslijediti knjižnicama koje imaju više mjesta ili su po svojoj namjeni prikladnije za određenu literaturu.

Višegodišnji projekt  Društva, u zajedništvu s Hrvatskim nacionalnim vijeće i Zavodom za kulturu vojvođanskih Hrvata, je postavljanje spomen-biste svećeniku i pjesniku Aleksi Kokića, gdje se stiglo do završne faze projekta. Predsjednik Ivanković izvijestio je nazočne o tijeku ovog projekta, naglasivši kako je sva potrebna dokumentacija pripremljena, a on je u više navrata upućivao molbe Gradu Subotici za dobivanjem dozvole, no do sada nije stigao nikakav konačan odgovor. Budući se na dozvolu čeka sada već gotovo pune dvije godine, a imajući na umu druge okolnosti, te kako su u međuvremenu dva druga spomen obilježja postavljena u gradu, čine se kako je riječ o opstrukciji gradske uprave, jer se radi o inicijativi s područja kulture koja dolazi iz hrvatske zajednice. Drugi veliki projekt je postavljanje spomenika biskupu Ivanu Antunoviću, čija je izrada brončanog odljeva pri kraju.

Katoličko društvo Ivan Antunović još od vremena svoga utemeljenja ima razvijenu nakladničku djelatnost. Od predviđenih naslova, u nakladi Društva ostvareno je u kontinuitetu tiskanje Katoličkog lista Zvonik i Kalendara Subotička Danica. Za 2019. od posebnih naslova u planu je tiskanje knjige sabranih priloga iz rubrike Zvonika Povijesni kutak, Stjepana Beretića, te u sunakladi s župom Presvetog Trojstva u Somboru, spomenicu istoimene župe.

Predsjednik Ivanković Radak istaknuo je poteškoće oko sve zahtjevnijeg načina pravdanje natječajnih sredstava, što otežava rad i drugim udrugama kulture. Na kraju rada Skupštine, članovi Katoličkog društva su u raspravi iznijeli svoja viđenja o daljnjem radu, te je predsjednik molitvom zaključio sjednicu Skupštine.

KT