Rim

Salezijanac Josip Tafra u Rimu zaređen za đakona


Umirovljeni prefekt Kongregacije za kauze svetih kard. Angelo Amato, SDB, u bazilici Sv. Ivana Bosca u Rimu zaredio je u subotu 19. lipnja za đakona Josipa Tafru iz Hrvatske, zajedno s osmoricom drugih mladih salezijanaca iz Angole, Brazila, Istočnog Timora, Koreje, Poljske, Šri Lanke i Zambije.

Zbog važećih epidemioloških mjera u prostranoj bazilici ređenju je prisustvovao samo ograničen broj osoba. Uz rodbinu ređenika te prijatelje i mlade iz raznih oratorija, župa i drugih odgojnih prisutnosti u Rimu i okolici, uz brojne salezijance ređenju je prisustvovao i provincijal Hrvatske salezijanske provincije don Tihomir Šutalo.

Josip Tafra rođen je u Splitu 1994. Kršten je i krizman u župi Pomoćnice Kršćana na Kmanu. Tu je u župi i u oratoriju već odmalena upoznao salezijance i don Bosca. Oduševio ga je pristup koji su salezijanci imali prema djeci i mladima. Kao dječak je bio ministrant i animator u oratoriju. Nakon završene osnovne škole u Splitu odlučio je postati salezijanac te ušao u salezijansku Zajednicu za odgoj zvanja u Zagrebu (Podsused). Ujedno je redovito pohađao i 2013. uspješno završio Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju u Zagrebu.

U želji da svoj život potpuno posveti Bogu u salezijanskoj družbi, nakon mature stupio je u salezijanski novicijat u Genzanu kraj Rima, gdje je 8. rujna 2014. položio prve redovničke zavjete. Dvogodišnji studij filozofije pohađao je na Filozofskom fakultetu Salezijanskoga papinskog sveučilišta u Rimu. Pedagošku praksu obavljao u salezijanskim zajednicama u Zagrebu i Rijeci. Nakon toga nastavio je studij teologije na Teološkom fakultetu Salezijanskoga papinskog sveučilišta boraveći u Salezijanskoj bogoslovskoj zajednici Blaženi Zefirino Namuncurá u Rimu. U toj višenacionalnoj zajednici živi zajedno s 40 mladih salezijanaca iz više od 20 zemalja. Doživotne zavjete u Salezijanskoj družbi položio je 29. kolovoza 2020. u Zagrebu, a u lipnju ove godine uspješno je završio teološki studij u Rimu, piše ika.

T.M.I.,KT