Vatikan

Sastanak Vijeća kardinala


U ponedjeljak 2. prosinca u Vatikanu je započeo 32. sastanak Vijeća kardinala.

Kako je priopćio Tiskovni ured Svete Stolice sastanak se održava do srijede 4. prosinca.
Vijeća kardinala osnovao je krajem rujna 2013. papa Franjo s ciljem da ga savjetuje u upravljanju općom Crkvom i sa zadaćom da prouči nacrt nove apostolske konstitucije o rimskoj kuriji Pastor bonus. Prvo zasjedanje održano je od 1. do 3. listopada 2013.

KT