Stotine katoličkih karizmatika na međunarodnom susretu u Vatikanu


To je nova organizacija s vatikanskim pontifikalnim pravom koja okuplja postojeće dvije papinske organizacije u karizmatskoj obnovi Crkve – Međunarodnu službu katoličke karizmatske obnove (ICCRS) u Vatikanu i Katoličko bratstvo.

Više od 550 voditelja katoličke karizmatske obnove iz cijeloga svijeta (CHARIS - Chatholic Charismatic Renewal International Services) okupit će se u povodu svetkovine Duhova na međunarodnoj konferenciji u Dvorani Pavla VI. u Vatikanu te od 6. do 8. lipnja razmatrati teme ekumenizma, misija, i zauzimanja za siromašne.

U subotu 8. lipnja će ih primiti papa Franjo, a s njim će se te večeri okupiti na Duhovskom bdijenju na Trgu Sv. Petra, kao i na svečanoj misi na samu svetkovinu Duhova, objavio je 4. lipnja CHARIS. To je nova organizacija s vatikanskim pontifikalnim pravom koja okuplja postojeće dvije papinske organizacije u karizmatskoj obnovi Crkve – Međunarodnu službu katoličke karizmatske obnove (ICCRS) u Vatikanu i Katoličko bratstvo.

Kao vatikanski predstavnici na zasjedanju će govoriti prefekt Dikasterija za laike, obitelj i život, koji je između ostaloga zadužen i za pokrete obnove – Movimenti kardinal Kevin Farrell, i propovjednik papinske kuće o. Raniero Cantalamessa, duhovni asistent karizmatske obnove.

CHARIS, organizacija ustanovljena na tri godine „ad experimentum”, ima dvadesetak članova, a Statut joj službeno stupa na snagu na svetkovinu Duhova. Ustanova nema pravnu nadležnost nad karizmatskim skupinama; svaka karizmatska stvarnost ostat će što i jest, njezin će se identitet u potpunosti poštovati, istaknuto je na predstavljanju CHARIS-a u Vatikanu u listopadu proteke godine.

 Također da će svaka zajednica karizmatske obnove moći slobodno koristiti usluge Charisa. Kako je za Vatican News istaknuo tajnik Dikasterija za laike, obitelj i život Alexandre Awi Mello, Papa je želio osnivanje CHARIS-a “kako bi karizmatska obnova i cijela Crkva znala da karizmatska obnova u potpunosti pripada svjetskoj Crkvi”.

KT