Svjetski dan selilaca i izbjeglica


Na razini opće Crkve, 14. siječnja se obilježava 104. svjetski dan selilaca i izbjeglica. Tim povodom papa Franjo je napisao prigodnu poruku „Primiti, zaštititi, promicati i integrirati migrante i izbjeglice“ koju donsoimo u skraćenom obliku.

Fotografija preuzeta s http://radiovaticana.va

Fotografija preuzeta s http://radiovaticana.va

Sveti Otac je na početku dokumenta istaknuo da je svaki stranac koji pokuca na vrata prilika za susret s Isusom Kristom, koji se poistovjećuje s primljenim i odbačenim strancem svakog doba (usp. Mt 25,35-43). Napomenuo je također da Gospodin majčinskoj ljubavi Crkve povjerava svaku osobu koja je prisiljena napustiti svoju domovinu u potrazi za boljom budućnošću. «Ta se pak solidarnost mora konkretno izražavati u svakoj etapi migracijskog iskustva: od polaska na putovanje do dolaska na odredište i povratka. To je velika odgovornost koju Crkva želi podijeliti sa svim vjernicima i muškarcima i ženama dobre volje, koji su pozvani odgovoriti na mnoge izazove ovodobnih migracija s velikodušnošću, spremnošću, mudrošću i dalekovidnošću, svaki prema vlastitim mogućnostima», napisao je Papa te dodao da u tome smislu želi potvrditi da se zajednički odgovor može uobličiti s četiri glagola: prihvatiti, zaštititi, promicati i integrirati.

«Promatrajući trenutnu situaciju, prihvatiti znači, prije svega, pružiti veće mogućnosti migrantima i izbjeglicama za siguran i legalan ulazak u zemlje odredišta. Drugi glagol, zaštititi, može se shvatiti kao niz koraka koje treba poduzeti u cilju obrane prava i dostojanstva migranata i izbjeglica, neovisno o njihovom pravnom statusu. Treći pak glagol, promicati, u biti znači poduzeti odlučni napor kako bi se osiguralo da se svim migrantima i izbjeglicama, kao i zajednicama koje ih primaju, omogući da se ostvare kao osobe u svim dimenzijama koje čine čovještvo koje je Stvoritelj htio. Među njima moramo prepoznati istinsku vrijednost religijske dimenzije, te je u tome smislu potrebno osigurati svim strancima u svakoj zemlji slobodu vjeroispovijesti i mogućnost prakticiranja vlastite vjere», istaknuo je Papa i nastavio s posljednjim glagolom integrirati koji se tiče mogućnosti za interkulturalno obogaćivanje koje migranti i izbjeglice pružaju svojom prisutnošću.

«Integracija nije neka vrsta asimilacije, koja bi vodila zatiranju i zaboravu vlastitoga kulturnoga identiteta. Dodir s drugim, naprotiv, vodi otkrivanju njegove 'tajne', otvaranju drugome kako bi se prihvatilo njegove pozitivne vrijednosti i tako pridonijelo većem međusobnom poznavanju. To je dugotrajan proces koji ima za cilj oblikovanje društava i kultura, čineći ih sve više odrazom mnogostrukih Božjih darova ljudima», istaknuo je Papa.

I dok je Crkva, u skladu sa svojom pastoralnom tradicijom, spremna izravno preuzeti obvezu ostvarivanja potrebnih inicijativa, Sveti Otac ističe da je za postizanje željenih plodova nužan doprinos političke zajednice i civilnog društva, sukladno njihovim odgovornostima.

Rimski biskup je potom naveo kako su se države članice Ujedinjenih naroda obvezale sastaviti i odobriti, do kraja 2018., dva globalna sporazuma (Global Compacts), jedan posvećen izbjeglicama, a drugi migrantima. U tom je kontekstu pozvao kako vjernike tako i ljude dobre volje da iskoriste svaku prigodu da podijele njegovu poruku sa svim političkim i društvenim akterima koji su uključeni, ili koji su zainteresirani za sudjelovanje, u procesu koji će dovesti do odobrenja dvaju globalnih sporazuma.

KT