Vatikan

U iščekivanju kanonizacije Pavla VI.


Papa Pavao VI., koji je donio koncil Crkvi i svijetu, bit će kanoniziran u nedjelju, 14. listopada.

Pavao VI. vodio je, zaključio i donio Drugi vatikanski koncil u život Crkve i svijeta. Ustanovio je tijela poput Sinode biskupa te je bio primjer milosrđa. „Konstantno ga je podržavao Kristov Duh koji je odgajao njegov unutarnji život i brojne hrabre inicijative“, rekao je kard. Angelo Becciu, prefekt Kongregacije za kauze svetaca, kada je ilustrirao karakter i osobnost pokojnog Pape.

Kako javlja AsiaNews, za njega je Pavao VI. koji je preminuo 6. kolovoza 1978. na blagdan Preobraženja Gospodinova bio „herojski i sjajan Kristov svjedok, svjetlo svijeta“. Bio je Papa „dijaloga sa svakim: unutar Katoličke Crkve, s braćom kršćanskih Crkava, s nekršćanima i nevjernicima, koji je uvijek sa strašću evangelizacije želio donijeti svakom čovjeku Kristovo svjetlo, Kristovu ljubav“.

Prije izbora za poglavara Katoličke Crkve, mons. Giovanni Battista Montini bio je desna ruka pape Pia XII. Kasnije je bio iznimno blizak i papi Ivanu XXIII. Nakon što je postao Papa, svoje nasljednike: Albina Luciania, Karola Wojtyłu i Josepha Ratzingera imenovao je kardinalima.

Govoreći o papi Montiniju, kard. Becciu je naglasio i kako je bio svjedok velikih tragedija 20. stoljeća: dva svjetska rata, totalitarnih sustava fašizma, nacizma i komunizma, te ekstremnog nasilja i terorizma. „Bilo je također i trnovitih pitanja unutar kršćanske zajednice: godine neposredno nakon Koncila bile su najteže i najbolnije u njegovu pontifikatu“, dodao je između ostalog prefekt Kongregacije za kauze svetaca.

KT