Vatikan

U Vatikan vraćen vrijedan dokument


U Vatikansku biblioteku vraćen je ukradeni dokument o otkriću Amerike. Prema podacima veleposlanstva SAD-a pri Svetoj Stolici, radi se o latinskom sažetku Kolumbova izvještaja iz 1493.

Taj je dokument neopaženo ukraden iz Vatikanske biblioteke i prodan 2004. kolekcionaru u Atlanti. Američka veleposlanica u Vatikanu Callista Gingrich predala je 13. lipnja službeno dokument papinskome arhivaru i bibliotekaru nadbiskupu Jean-Louisu Bruguesu i prefektu Vatikanske biblioteke biskupu Cesareu Pasiniju.

Isusovački red darovao je dokument 1921. Svetoj Stolici. Kradljivci su ga zamijenili kopijom. Izvornik je prodan za 875 000 dolara privatnome kolekcionaru, a sedam godina kasnije američko ministarstvo za unutrašnju sigurnost dobilo je obavijest o krađi i zamjeni dokumenta u Vatikanu. Stručnjaci su 2017. utvrdili da je kolekcionar iz Atlante kupio izvornik, a da se u Vatikanu nalazi kopija dokumenta. Kako prenosi IKA, nakon što su stručnjaci potvrdili izvornost dokumenta, kolekcionarova udovica odlučila je dokument vratiti izvornom vlasniku.

KT