Uredba Kongregacije za bogoštovlje glede slavljenja Vazmenog trodnevlja


Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata izadala je četverojezični dekret glede pandemije „koronavirusa“ a u svezi proslave Uskrsa. Dekret je potpisao prefekt Kongregacije kardinal Robert Sarah, a prenosimo ga u cijelosti.

Foto: kardinal Robert Sarah

Foto: kardinal Robert Sarah

U teškom vremenu koga proživljavamo zbog pandemije Kovida-19, uzimajući u obzir slučaj nemogućnosti slavljenja zajedničke liturgije u crkvi, kao što su naznačili biskupi sa područja njihove ovlasti, došli su ovoj Kongregaciji upiti glede vazmenih blagdana. Glede istih daju sa opća uputstva i neki savjeti biskupima.

1 - Glede nadnevka Vazma. Vazam, srce liturgijske godine, nije svetkovina kao druge: slavi se u ramzdoblju od tri dana, Vazmeno trodnevlje, komu prethodi korizma i okrunjeno Duhovima, ne može biti prebačen.

2- Misa krizme. Procjenjujući slučaj u raznim državama , biskup je može prebaciti na neki drugi nadnevak.

3 -Upute za Vazmeno trodnevlje

        Gdje su građanske i crkvene vlasti uvele ograničenja, za Vazmeno trodnevlje neka se drži sljedećih uputa.

Biskupi će dati upute, usuglašene sa biskupskom konferencijom, kako bi u katedrali i u župnim crkvama, iako bez fizičkog prisustva vjernika,biskup i župnici slavili otajstva Vazmenog trodnevlja, obavijestivši vjernike o vremenu početka kako bi se mogli u molitvi sjediniti iz svojih stanova. U ovom slučaju mogu pomoći sredstva javnog priopćavanja u izravnom, a ne u snimljenom,prijenosu.

Biskupska konferencija i pojedine biskupije neka pruže  pomoć u obiteljskoj i pojedinačnoj molitvi.

Na Veliki četvrtak, u katedralama i župnim crkvama, prema stvarnim mogućnostima koje će odrediti nadležni, svećenici u župi mogu slaviti Misu večere Gospodnje; iznimno se toga dana dozvoljava svim svećenicima mogućnost slavljenja mise na prikladnom mjestu bez naroda. Pranje nogu, već neobvezno, se izostavlja. Na svršetku mise Večere Gospodnje izostavlja se procesija i presveti Sakrament  se čuva u svetohraništu. Svećenici  koji nemaju mogućnost slavljenja mise mole večernju (usp. LiturgiaHorarum).

Na Veliki petak, u katedralama i župnim crkvama, prema stvarnim mogućnostima koje će odrediti nadležni, biskup/župnik slavi Muku Gospodnju. U Sveopćoj molitvi dijecezanski biskup neka odredi posebnu nakanu za bolesne, preminule, i koji se osjećaju napuštenima ( usp.MissaleRomanum, str. 114 n. 13)

Vazam. Vazmeno bdijenje: slavi se samo u katedralama i župnim crkvama, prema stvarnim mogućnostima koje će odrediti nadležni. Na početku bdijenja izostavlja se iz Liturgije svijetla paljenje vatre, pali se svijeća, bez procesije, pjeva se vazmeni hvalospjev (Exùltet). Slijedi Liturgija riječi. Tijekom Krsne liturgije, samo se obnavljaju krsna obećanja(usp. MissaleRomanum, str. 371, n. 55)., potom slijedi Euharistijska liturgija.

            Oni koji se na nikoji načinne mogu pridružiti Vazmenom bdijenju u crkvi, mole Službu riječi vazmene nedjelje (usp. LiturgiaHorarum).

            Za samostane, sjemeništa, redovničke zajednice neka odluči mjesni biskup.

            Izrazi pučke pobožnosti i procesije koje obogaćuju dane Velikog tjedna i Vazmenog trodnevlja, po procijeni mjesnog biskupa mogu biti prebačene na druge prikladne nadnevke, kao naprimjer 14. i 15. rujna.

De mandato SummiPontificis pro hoc tantum anno 2020.

            Dano u sjedištu Kongregacije za bogoštovlje i sakramentalnu stegu

19. ožujka 2020, na svetkovinu Svetog Josipa, zaštitnika sveopće Crkve

KT