Vatikan

Ustanovljeno Vijeće za pravdu


Zajednički se suočiti s raznim oblicima korupcije, organiziranoga kriminala i mafije – cilj je Dikasterija za promicanje cjelovitoga ljudskog razvoja, i to preko njegovog novoosnovanog Vijeća za pravdu.

Zajednički se suočiti s raznim oblicima korupcije, organiziranoga kriminala i mafije – cilj je Dikasterija za promicanje cjelovitoga ljudskog razvoja, i to putem njegova Vijeća za

Objavljeno je to u zaključnom dokumentu proizišlom nakon rasprave o korupciji održane 15. lipnja u Vatikanu, izvijestio je danas Radio Vatikan.

Riječ je o mreži na međunarodnoj razini, nadahnutoj pozivom pape Franje sadržanim u općoj molitvenoj nakani za veljaču 2018., u spomen na ubojstvo blaženoga Giuseppea Puglisija, da „oni koji imaju materijalnu, političku i duhovnu moć ne dopuste da njima ovlada korupcija“.

Upravo to želi biti spomenuto vijeće. Crkva već jest mreža u svijetu, stoji u poruci, i zbog toga se može, i mora staviti u službu te nakane i to hrabro, odlučno, transparentno, u duhu suradnje i kreativnosti.

Vijeće za pravdu će, navedeno je, preko biskupskih konferencija i lokalnih Crkvi temeljito razmotriti opći odgovor što se tiče izopćenja mafijaša i njima bliskih zločinačkih organizacija, te što se tiče i samih njegovih inicijativa u tom zauzimanju za sljedeću godinu. Korupcija je, stoji u dokumentu, više stanje, nego neko djelo.

Zbog toga su potrebni kultura, odgoj, obrazovanje, institucionalno djelovanje te sudjelovanje građana. Vijeće se neće ograničavati na blage poticaje, jer su potrebna konkretna djela. Odgojno zauzimanje, naime, zahtijeva vjerodostojne učitelje i u Crkvi, istaknuto je u tekstu u kojemu se upozorava da nije vjerodostojna osoba koja traži pogodbe radi povlastica, oslobođenja od plaćanja, te povlaštenih ili čak nedopuštenih putova.

Ako ćemo tako raditi, navodi se u dokumentu, svi ćemo postati beznačajni, štetni i opasni. Nije vjerodostojan onaj tko iskorištava svoj položaj kako bi preporučio osobe koje često nisu preporučljive, bilo što se tiče vrijednosti, bilo čestitosti.

Zbog toga će Vijeće djelovati u svrhu odgoja i poučavanja, i obraćat će se javnomu mnijenju i ustanovama kako bi oblikovalo mentalitet slobode i pravednosti, u vidu općega dobra, i intervenirat će u svijetu tamo gdje je korupcija prevladavajući društveni sustav.

Neće to biti jednostavan put, napominje se u dokumentu, i u tomu će Crkva slušati sve svoje sastavnice kako bi nastavila dijalog i s nekršćanima, i to uz sudjelovanje na transparentan i djelotvoran način.

Vijeće će, osim toga, razraditi i prijedlog političke misli, uz posebnu pozornost na demokraciju i laičnost, da prosvijetli djelovanje ustanova kako bi međunarodni sporazumi bili uistinu primijenjeni, a zakonodavstva prilagođena, za što bolje suzbijanje kriminala koji prelazi i državne granice.

Vijeće će razmotriti i odnos između mirovnih procesa i korupcije jer korupcija je uzrok nedostatka mira. „Potreban je pokret, buđenje savjesti. I to je naša glavna motivacija koju osjećamo kao moralnu obvezu. Zakoni su potrebni, ali nisu dostatni. Bit će tri razine djelovanja: odgoj, kultura, građanstvo. Valja se hrabro pokrenuti i pobuditi savjesti kako bi se ravnodušje preoblikovalo u shvaćanje ozbiljnosti tih pojava, i kako bi ih se suzbijalo“, istaknuto je u dokumentu Vijeća za pravdu Dikasterija za promicanje cjelovitoga ljudskog razvoja, prenio je Radio Vatikan.

KT

.