Marrakech

Vatikan od početka podupire Globalni kompakt o migrantima


Državni tajnik Svete Stolice kardinal Pietro Parolin sudjelovao je 10. i 11. prosinca na međuvladinoj konferenciji u Marrakechu gdje je u ime Vatikana održao govor o potrebi Globalnog kompakta o migracijama.

Cjeloviti govor objavio je 11. prosinca i Tiskovni ured Svete Stolice.

Kardinal Parolin izrazio je radost u ime pape Franje zbog donošenja Globalnog sporazuma o migracijama. Istaknuo je da je to jedan od glavnih današnjih globalnih izazova, te upozorio kako određena „retorika može zamračiti razum”, potičući „val rasizma i ksenofobije”. Izrazio je zadovoljstvo što je ovaj sporazum donesen na globalnoj razini jer „pitanje migracija nijedna država ne može urediti sama“.

Prenoseći pozdrave Svetoga Oca, državni tajnik Svete Stolice istaknuo je da se kompakt donosi „u jednom kritičnom povijesnom trenutku“, no i to da je „migracija uvijek bila prirodni odgovor na krizne situacije i na urođenu želju za većom mogućnošću, te ispunjenijim životom s većom slobodom, mirom i sigurnošću“. Istaknuo je da je danas broj osoba u pokretu veći nego bilo kada do sada, a „sve više osoba prisiljeni su zbog nepovoljnih čimbenika napustiti svoje domove“ te krenuti na „prisilna, nesigurna i neregularna putovanja, koji stavljaju migrante i njihove obitelji u nepovoljne situacije, a sve to predstavlja značajne izazove za zemlje podrijetla, proputovanja i konačnog odredišta“. „Kao što smo vidjeli posljednjih nekoliko godina, kada ti izazovi nisu dobro uređeni, to može stvoriti krizu, retorika može zamračiti razum, a migranti mogu biti viđeni više kao prijetnja negoli kao braća i sestre potrebiti naše solidarnosti i osnovnih usluga“, rekao je drugi čovjek Svete Stolice.

U nastavku izlaganja na Međuvladinoj konferenciji kardinal Parolin je naglasio kako je „Sveta Stolica uvjerena da će ogromni izazovi koje predstavljaju migracije biti bolje uređeni multilateralnim procesima, negoli izolacijskim politikama“. U svom govoru podsjetio je prisutne predstavnike država na posvećenost pape Franje „podizanju svijesti o teškoj situaciji migranata“, te na njegovu osudu „rasta ksenofobije i rasizma“ ističući da oni koji su prisiljeni seliti se imaju pravo na život u „dostojanstvu i sigurnosti i u zemlji podrijetla“.

KT