Rim

Zvonko Brezovski – novi doktor teologije


Vlč. Zvonko Brezovski obranio je 19. veljače doktorski rad s izvrsnim uspjehom na akademiji Alfonsiana u Rimu.

Tema njegova doktorata bila je Prirodni zakon i savjest u kontekstu razvoja moralne teologije i enciklika Veritatis Splendor. U radu od 339 stranica na njemačkom jeziku osobit naglasak stavljen je na odnos prirodnog zakona i savjesti od Drugog Vatikanskog koncila do objavljivanja enciklika Veritatis Splendor. Koncil izričito naglašava vrijednost savjesti kao zajedničke kategorije svim ljudima dok se tradicionalna teološka pozicija prirodnog zakona odnosno prirodnog prava samo usputno spominje. Ta činjenica kao i ta da koncilski tekstovi daju samo općenite upute za razvoj moralne teologije ostavili su mnogo prostora za različito tumačenje učenja Crkve u pitanjima morala.

U radu su svoje mjesto našli utjecajni moralni teolozi sa svojim teološkim pozicijama: Heribert Jone, Bernhard Häring i Alfons Auer. Pozicije crkvenog učiteljstva predstavljene su osobito kroz nauk Drugog vatikanskog koncila te enciklike Humanae Vitae, pape Pavla VI. i Veritatis Splendor Sv. Ivana Pavla II. Profesori Stefano Zamboni, prvi moderator, i Bruno Hidber, drugi moderator, pohvali su rad i trud kandidata za doktorat. Osobito je naglašena jasnoća u izražaju i obilna literatura koju je autor obradio. Rad je preporučen za tiskanje.

Zvonko Brezovski rođen je 27. veljače 1973. u Prnjavoru, gdje je završio osnovnu školu. Od 1988. do 1992. pohađao je nadbiskupsku klasičnu gimnaziju Zmajević u Zadru gdje je i maturirao. Teologiju je studirao u Bolu na Braču i Sarajevu (1992. – 1998.). Nakon svećeničkog ređenja (1998.) djeluje u Banjalučkoj biskupiji kao zamjenik ravnatelja Caritasa, ekonom biskupije te župnik i rektor svetišta Sv. Male Terezije u Presnačama.

Vlč. Brezovski je u sedmogodišnjem radu sagradio i obnovio svetište zahvaljujući brojnim domaćim i stranim dobročiniteljima. Ipak, unatoč preprekama nije popuštala njegova ljubav prema daljnjoj izobrazbi i znanosti: nakon dvogodišnjeg postdiplomskog studija u Rimu 2008. godine uspješno je obranio licencijat iz filozofije na temu: Filozofija mira u ranim filozofskim spisima Sv. Augustina pod vodstvom profesora Elmara Salmana. Uz to, po završetku postdiplomskog studija iz moralne teologije, 2012. u Zagrebu je uspješno obranio magistarski rad na temu Naravni zakon iz perspektive Veritatis Splendor pod vodstvom profesora Stjepana Balobana. Vlč. Zvonko Brezovski djeluje od kraja 2008. u Bečkoj nadbiskupiji.

s. Vianeja Kustura / KT