Riječ za život

Božja anarhija


Naš je Bog anarh (anarhist). Nad Njim nema nitko vlasti i On nema nekoga od kojega potječe. Nema počela. On je počelo. (U tom je smislu i nihilist. Stvara sve iz ništa. Ex nihilo. Izvan Njega sve je ništa.)

Foto: Pixabay

Foto: Pixabay

Piše: Bazilije M.

On je anarh i u smislu toga što je Sluga. Ne vlada nego služi. Gledajući na uloženi napor i potrebu svladavanja volje, služenje je neizmjerno zahtjevnije od vladanja. U služenju je potrebno stalno sebe prelamati dok se kod vladanja možemo i opustiti.  Za potpuno služenje potrebna je svemoć.

Kod izbora prvih đakona – sluga, tražilo se da budu puni vjere i Duha Svetoga. Vjera ih je povezivala s Onim koji je Sluga, a Duh Sveti im je omogućavao da sebe pregore. Ponište. Zataje. Umrtve.

Majka Marija je službenica Gospodnja jer je puna milosti, a to znači puna Duha Svetoga. On joj je omogućio svladavanje potrebe za vladanjem do nulte točke i dao snagu da cijelo biće uzdigne na razinu služenja. Duh je onaj koji oživljuje. Nosi. Nadahnjuje. Potiče. On daje smisao služenju. Služenju do kraja.

Služenje bez sile Duha Svetoga nužno se pretvara u mrmljanje. Prigovaranje. Umor i ogorčenje.

Zanimljivo je promatrati novovjeke anarhiste. Svi odreda odaju nekom gorkošću. Anarhija bi trebala biti pjesma. Klicanje. Sloboda. Slatkoća. Radost. Ipak, bez sile Duha Svetoga ona postaje suprotnost samoj sebi. On postaje tiranija nad sobom i drugima.

Božja anarhija nije praznina nego punina. Nije odsutnost snage nego najveća snaga. Nije nered nego najdublji sklad. Nije odsutnost Boga nego prožetost Bogom. Nije buka nego tihi rad. Nije protestiranje nego afirmiranje. Nije rušenje nego građenje. Nije ponižavanje drugih nego uzdizanje bližnjih. Nije stavljanje sebe u središte nego na rub. Nije zatvaranje u ovosvjetsko društvo nego otvorenost za nebesku budućnost. Nije naša izmišljotina nego dar Onoga koji se kao Sluga predao za nas. Nije raskalašenost nego življenje u skladu s onim što je najplemenitije u nama. Nije organizacija nego eminentno osobno življenje. Nije sustav nego nadahnuće.