Riječ za život

Divim ti se!


Kažu da su stari Grci otkrili jednoga Boga promatrajući sklad svijeta. Otuda dolazi njihov izraz za svemir - kozmos. Ures.

Piše: Bazilije M.

I zaista je zadivljujuće vidjeti kako je sve usklađeno, uvezano, uređeno do u najmanji detalj. A da su tek znali sve ono što se događa u subatomskom svijetu kao što mi to danas znamo!

Izraelski narod je otkrio jednoga Boga promatrajući svoju povijest. Sve je započelo s jednim čovjekom, praocem Abrahamom. On je hodio s Bogom i od njega je potekao cijeli narod. Izrael je vido čudesnu povezanost svih povijesnih događaja. Povijest nije kaotično i slučajno nizanje nepovezanih događaja. Bog vodi povijest na tajanstven način. Izrael je otkrio Boga koji ih ljubi i oslobađa. To ih je otkriće bacilo na koljena.

Kršćani su otkrili Boga u jednom Čovjeku. Bog je postao čovjekom. U povijesti ovoga Čovjeka, Isusa iz Nazareta, najdublje se upoznaje tko je Bog, a i tko smo mi. Tko sam ja! Sav svemir, kozmos i sva povijest Izraela i čovječanstva sažeta je u povijesti jednog Čovjeka, Bogočovjeka.

Sada mi kršćani, oni koji vjeruju u Isusa Krista, otkrivamo Boga u vlastitoj povijesti. Cijela moja osobna povijest je puna Boga i Njegove ljubavi. Ništa mi se ne događa slučajno. On sve čudesno vodi i upravlja. Njegova očinska ljubav me stvorila i ona me spašava, oslobađa i posvećuje. Sve vodi mom spasenju, i spasenju drugih. On me  poznavao od utrobe moje majke. Sve su moje patnje obuhvaćene njegovom brigom. Sve su moje radosti povezane s Njegovim bićem.

Kršćanin ne isključuje staroga Grka niti Izraelca. On ih sažima. On vidi Boga u divoti kozmosa, u povijesti čovječanstva i svojoj osobnoj povijesti. Kada vidi orla koji nosi na krilima svoje orliće, pomišlja kako njega nosi krilata milost Božja. Kada ga nose morski valovi, pomišlja kako ga Božja ruka štiti u olujama ovoga svijeta, njegovih požuda i tuđih nemira. Kada pak sluša o Abrahamovoj kušnji kada ga je Bog pozvao da zakolje sina, povezuje to sa kidanjem afektivnih veza sa svojom rodbinom i osjeća snagu anđela koji ga zaustavlja. Svaka riječ Svetoga Pisma se ispunja u meni, u  mojoj osobnoj povijesti. Po Kristu je stvoren cijeli kozmos i u Njemu su ispunjena Sv. pisma.

 To je najbolje izrazio Sv. Pavao u svojim himnama kozmičkom, povijesnom i osobnom Kristu. Pročitati poslanice Efežanima, Kološanima i Filipljanima.

Što na kraju reći? Hvala Ti, Bože, što sam stvoren tako čudesno! Hvala Ti za cijelu povijest čovječanstva, a posebno za povijest Izraela! Hvala Ti što si postao Bogočovjek i zahvatio u moju povijest da me spasiš i pobožanstveniš. Divim Ti se!