Riječ za život

Dvoamen


Mi koji vjerujemo u Stvoritelja, vjerujemo da je on čvršći od svih fizičkih i inih konstanti. Stvoritelj konstantnoga mora biti konstanta nad svim konstantama. Kao što i Stvoritelj gibljivoga mora biti neizmjerno gibljiv.

Mrska nam je nestalnost života. Nasušna nam je potreba imati nešto stalno i čvrsto. Ideje lete. Običaji se brzo mijenjaju. Društvo je u kaosu. Misli struje, često u nekom košmaru. Stari su Grci govorili: „Sve teče.“ Panta rei.

Na našu sreću, ne teče sve. Fizika je puna konstanta. Recimo, zakon gravitacije je stalan. Zemlja se do u najmanju mjeru konstantno vrti oko svoje osi i oko Sunca. Ako nam se čini da se u metafizici sve razlilo, rekli bismo danas, relativiziralo, fizika nas stabilizira. Pa i kemija, a dobrim dijelom i biologija. A mi smo, uz to što smo duhovna (metafizička) bića, i fizička i kemijska i biološka bića. Tijela. Na našu sreću!

Mi koji vjerujemo u Stvoritelja, vjerujemo da je on čvršći od svih fizičkih i inih konstanti. Stvoritelj konstantnoga mora biti konstanta nad svim konstantama. Kao što i Stvoritelj gibljivoga mora biti neizmjerno gibljiv. Knjiga Mudrosti kaže: „Gibljiviji od svakog gibanja!“

Krist se u Knjizi Otkrivenja naziva Amen. Amen je, po izvornom značenju, i čvrstina i istina i vjera. Kada se u običnom govoru želimo potvrditi, kažemo: „To ti je k'o amen!“

Zanimljivo je da Krist često koristi dva amena kada želi nešto reći: „Zaista, zaista, kažem vam!“ Amen, amen, dico vobis! On se utjelovio. U početku je Riječ, Princip, Logos, ali je po utjelovljenju i tijelo. Fizika, biologija, kemija … caro. Vječni Amen je postao i povijesni Amen. U Njemu su dva amena. Božji i čovjekov. To je k'o amen! Tako je! Sv. Ivan bi rekao: „Vjerujemo i znamo!“ Istina i vjera!

Krist je Amen pred Ocem, ali ne samo Svoj, nego i naš. Sv. Pavao kaže: „U Njemu i naš amen!“

Kada je Abraham sklapao savez s Vječnim, trebao je raspoloviti životinje i proći između njih sa zakletvom da i s njim bude kao s tim životinjama ako prekrši obećanja saveza. Dogodilo se da je Vječni, u obliku goruće zublje, prošao između raspolovljenih životinja i nije dopustio Abrahamu to isto učiniti. Obje strane saveza preuzeo je na Sebe. Abrahamovo je da vjeruje u Saveznika i amen! Abraham je povjerovao i ispunilo se sve što mu je Saveznik obećao.

Pisac Knjige Postanka kaže da je prije sklapanja tog Saveza Abrahama obuzeo gust mrak pun jeze! Krist je goruća zublja, Svjetlo svijeta! „Tko ide za mnom, neće hoditi u tami, nego će imati svjetlo života!“ Zaista, zaista, u posvemašnjoj nestalnosti života obuzima nas gust mrak pun jeze. Ne može se živjeti! Nesigurnost nas izluđuje. Baca nas u duboki očaj! Koči nas u svemu! Na našu sreću, Riječ je postala tijelo i unijela stalnost u našu nestalnost i gibljivost u našu ukočenost!

„U nadi protiv svake nade povjerova Abraham!“ Čvrsto vjerujemo i znamo! Amen! Amen!

Bazilije M.