Riječ za život

Ljekovito dobro i zlo


Postoji jedna krucijalna razlika između ljudi i svih ostalih stvorenja. Samo ljudi imaju u sebi dobro i zlo. Ostala su stvorenja potpuno dobra. Ona mogu biti smrdljiva, ljuta, otrovna i tako redom, ali su dobra.

Piše: Bazilije M.

Jedan redak iz Knjige Mudrosti kaže da su sva stvorenja ljekovita i spasonosna. U to nemamo nikakve sumnje. Dovoljno je izići na svjež zrak pa da odmah osjetimo veliku blagodat. Danas i liječnici propisuju druženje sa psima kao lijek. Sve trave su ljekovite, na ovaj ili onaj način. Sve ono što uzimamo za hranu u sebi je ljekovito. A sve je to i spasonosno. Planine nas spašavaju od svih mogućih stresova koji nas pogađaju u dolinama i gradovima. I ljudi su ljekoviti i spasonosni.

Postoji jedna krucijalna razlika između ljudi i svih ostalih stvorenja. Samo ljudi imaju u sebi dobro i zlo. Ostala su stvorenja potpuno dobra. Ona mogu biti smrdljiva, ljuta, otrovna i tako redom, ali su dobra. Ne nanose nam nikakvu pakost. Ne zavide nam. Nisu dugotrajno bijesna na nas. Ne lažu nas. A to je najvažnije. Ne zavode nas i tako redom. To čine samo ljudi. Čudo se sastoji u tome što nas pomaže, liječi i spašava i ljudska zloća. A još je veće čudo u tome što nas zloća može i dublje pomagati, liječiti i spašavati nas.

Kada se muž i žena sjedinjuju u braku, onda obećavaju jedno drugome vjernost i ljubav i poštovanje u dobru i zlu, u zdravlju i bolesti. U braku neminovno nanose jedno drugome zlo. I gle čuda, kada ustraju u braku, uz pogled da su jedno drugome na zdravlje i spasenje, tada ih zlo više pomaže nego dobro. Dobro nekako ne zadire duboko u tkivo. Zlo se zabada. Ono otvara rane. Ono zna doći do kosti. A to drugoga pokreće do kosti. I ako se ustraje, ako se oprašta, pomiruje, hoda naprijed, dolazi polako do dubljeg i dubljeg jedinstva. Zlo žene pomaže mužu da se više otvara, da upoznaje svoje mračne strane, hvata se za Boga, traži pomoć, i na kraju – da se obraća. A obraćenje je najbolji lijek i donosi najdeblje spasenje.

Kada je Krist govorio da je došao spašavati bolesne, a ne zdrave, onda je dodao da je bolesnima i nepravednima potrebno obraćenje. Tako je obraćenje propisao za lijek i spas. Nitko se ne može spasiti bez obraćenje. Ono nas liječi do naše samodostatnosti i začahurenosti.

Primjer iz braka se slobodno može protegnuti na sve druge slojeve života. Ljudsko nas zlo svugdje dohvaća.  A također i ljudska dobrota. I jedno i drugo nam je spasonosno, ako u to vjerujemo, ako imamo tu mudrost. Job je rekao da želi od Boga primiti zlo, kad je već primao dobro. I na kraju je preko toga zla zadobio još veće dobro. Zlo ga je otvorilo za dublju spoznaju Boga i sebe, a time i svijeta. U tijelu je svome vidio Spasitelja. Zahvaljujući svim zlima, a i zlim ljudima oko njega (prezreli su ga i zaboravili u tren) spasenje je ušlo u njegov život.

Mudrost nam kaže: sva su stvorenja spasonosna, a ljudi su spasonosni na entu potenciju. I sam je Bog postao čovjekom da bi nas spasio.