Riječ za život

Marijansko iscjeljenje


Znamo da je dobar pacijent onaj koji se prepušta u ruke liječnika i sluša njegove savjete. Ako je, k tomu, i liječnik dobar i sposoban, a lijek postoji, brzo se dolazi do ozdravljenja.

Piše: Bazilije M.

Kada je sve suprotno od toga, i mala bolest prerasta u veliku i smrtonosnu. Blaženu Djevicu Marijunazivamo i Gospom od zdravlja. Taj je naslov narod izvukao iz spomena na Njezino Prikazanje u Hramu. Taj događaj ostao je u mislima i tradiciji Istočne Crkve koja je duboko vezana uz Jeruzalem. Prema tradiciji, Marija je već kao djevojčica napravila zavjet djevičanstva i čitava se prikazala Bogu.

Plod cjelovitosti

Njezina cjelovitost, napunjenost milošću, nije trenutačna stvar. To je u njoj od začeća, ali i u godinama kada je ulazila u mladenaštvo, duševnu i spolnu zrelost. One riječi koje je izgovorila kao zaključak razgovora s arkanđelom Gabrijelom: „Neka mi bude po riječi Tvojoj! Evo službenice Gospodnje!“, nisu plod trenutačnog razgovora i raspoloženja, nego nešto što je izviralo iz cijele njezine povijesti. Da se već prije nije predala, teško bi se u tom, tako odlučnom trenutku, mogla toliko prepustiti.

Zdravlje je plod cjelovitosti. Naš izraz za liječenje je i iscjeljivanje. Dovođenje iznova organizma do cjeline. Marija je bila zdravo biće. Cjelovito. Cjelovita je bila u duhu, duši i tijelu. Smijemo zaključiti da je ta cjelovitost dolazila iz njezina potpunog predanja u ruke Božje. Ona je začela i rodila Spasitelja. Po korijenu riječi On je i Ozdravitelj. Iscjelitelj. Onaj koji nas dovodi do punine. Kad se i mi prepuštamo u Njegove spasiteljske ruke, i mi postajemo sve zdraviji. Puniji. Puni milosti. Života.

Spasenje i ozdravljenje

Danas smo gotovo opsjednuti zdravljem. A zdravlja sve manje i manje. Bolnice su prepunjene. Zdravstvo grca u problemima. Nije li tomu razlog to što smo sve manje, marijanski, prepušteni u ozdraviteljske ruke Božje? Sve smo više u otporu Bogu i Njegovoj milosti i to nas čini sve manje cjelovitima. Naša cjelovitost je u skladu duha, duše i tijela. A Marijin duh, Njezina osoba, volja i misao, ujedinila se s Božjom voljom i spoznajom. Iz tog ujedinjenja, na najdubljoj razini, izviralo je zdravlje i na ostale razine.

Po onoj Pascalovoj, živjeti kršćanski je prednost na nebu i na zemlji. Tko se odrekne svog otpora, sotonskog, i prepusti se, marijanski, volji Očevoj, već na zemlji počinje uživati nebo.

Teško je prihvatiti dijagnozu da smo mrtvi po grijehu i da nam je potrebno spasenje i ozdravljenje! Blago onom tko to prihvati i prepusti se u ozdraviteljske ruke Spasitelja. Gospe od zdravlja, moli za nas!