Riječ za život: Ili


Znamo da su Božje zapovijedi negacija one druge strane koja ide protiv čovjeka i njegova trajnoga dobra. Bog nešto zabranjuje (Ne ubij!) braneći čovjeka od smrti. On je za život. On je za vjernost (Ne učini preljuba!). Istinu. Poštivanje i tako redom. Uvijek je u sredini ono ili.

Piše: Bazilije M.

Ili Bog ili drugi bogovi. Ili Njegovo Ime ili zazivanje demonskih imena. Ili uživanje u Njegovu danu ili ropsko podlaganje poslu i vremenu. Ili uživanje u roditeljskoj ljubavi ili potucanje od nemila do nedraga. Ili život ili smrt. Ili ljubav ili preljub. Ili uživanje u svojim stvarima ili nesreća u tuđim stvarima. Ili istina ili laž. Ili uživanje u svome braku ili razaranje tuđega braka. Ili zadovoljstvo s onim što jesam i imam ili vječno nezadovoljstvo i zavist.

Krist je najjače zaoštrio ono ili između Boga i bogatstva. Rekao je: „Nitko ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga mrziti, a druga ljubiti; ili će uz jednoga prianjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti bogu i bogatstvu.“

To ili je, očito, najdublje i najoštrije. Krist nije stavio ili između Boga i bluda, Boga i krađe i slično. Stavio je samo ili između Boga i bogatstva. Kad je to tako onda možemo slobodno u onim gornjima ili koje su u svakoj Božjoj zapovijedi tražiti i taj najdublji i najoštriji ili.

I stvarno, u onom: ili Bog ili bogovi, može se naći Bog ili bogatstvo. Najveći broj tih nazovibogova su vezani uz plodnost i rat. A plodnost je, uvijek i bogatstvo. A rat se vodi najčešće za bogatstvo (1.zapovijed). Božje Ime ili vražje: ljudi najčešće zazivaju vraga radi nekog bogatstva, a vračari su skupljači novca (2. zapovijed). Onaj tko ne slavi Dan gospodnji nego radi, zarađuje bogatstvo (3. zapovijed). Nepoštivanje roditelja je najčešće zbog toga što ne mogu dati dovoljno novaca ili da se zaradi novac, pa se zapušta roditelje (4. zapovijed). Ubija se za bogatstvo (5. zapovijed). Najlakše je bogatima ući u preljub, a to se njima najčešće i događa (6. zapovijed). Normalno, krade se da se stekne više bogatstva (7. zapovijed). A i laže se da se bolje i brže zaradi. Što bi trgovina bez laži? (8. zapovijed). Tuđa žena je moguća onomu tko ima novaca. Duhovnici uvijek kažu da novac podiže naš ja, a da time raste i spolni apetit (9. zapovijed). A tuđe stvari su nam drage jer želimo da budu naše (10. zapovijed).

Sve skupa ovo može izgledati malo nategnuto, pa ipak u svijesti svih ljudi stoji da je u dnu svega novac. „Bog ili bogatstvo!“ A u svjetlu toga možemo bolje čuti prvo od osam blaženstava: „Blago siromasima duhom, njihovo je kraljevstvo Božje.“