Riječ za život

S onu stranu razuma


Znamo da je u srži naše vjere – obraćenje! Prve riječi koje je Krist javno izgovorio bile su: „Obratite se i vjerujte evanđelju!“ Znamo da su te riječi došle do nas preko grčkoga jezika i da obraćenje znači "metanoia" što upućuje na promjenu mišljenja, promjenu razuma? Uma! "Nous" je u grčkom razum, um!

Piše: Bazilije M.

Možemo slobodno reći da je najveća promjena razuma kada netko postane lud. Moramo ove Kristove riječi staviti u cjelinu Pisma. A u cjelini su svi oni koji su primili Krista, postali ludi poradi Njega! Sv. Pavao kaže:„Vi mudri, mi ludi!“I kasnije naviješta ludost Križa Kristova!

Poznato je iz povijesti da su neke proglasili ludima kada ih je Krist zahvatio. Jedan od njih je bio Franjo iz Asiza. Don Boska su doslovno htjeli strpati u ludnicu! Toliko je izgledalo ludo sve što je on radio i govorio da su mislili da je skrenuo s uma. I doista jest skrenuo. Meta u grčkom znači iza, povrh, s onu stranu. Metanoia je otići s onu stranu razuma! Nietzsche je zazivao odlazak s onu stranu dobra i zla. Međutim, puno je veća promjena otići s onu stranu razuma. On je mislio da će se odlaskom s onu stranu dobra i zla osloboditi snaga života, međutim takav odlazak poništava život, a odlazak s onu stranu razuma život uskrišava, preobražava, ražaruje, uzdiže, pobožanstvenjuje.

Ne treba posebno dokazivati da to nije neka psihička bolest. U psihičkoj bolesti bolesnik se stalno vrti oko sebe. On sebe proglašava Kristom i središtem svijeta. Luđaci Božji imaju Krista u središtu. Sebe do ludila poništavaju. Stavljaju sa strane. Sebe skrivaju iza Krista. I zbog toga su neobični. Skrenuti. Šenuti. Oni koji su razumni i mudri nužno ih shvaćaju kao bolesnike. Ne uklapaju se u razum. U ono sto je uređeno. Logično. Na svom mjestu.

Međutim, razum ludih poradi Krista natopljen je Kristovom ljubavlju. Tekućina Njegove ljubavi temeljito mijenja logiku njihova razuma. Diže je na višu razinu. Izvlači je iz onoga što je poželjno i uobičajeno. To je logika Križa ili prekrižena logika. Razumiju je samo oni koji nisu zadovoljni logikom ovoga svijeta. Oni koji traže ono drukčije. Novo! Ono što je s onu stranu ovoga svijeta. S onu stranu našega bića.

Kad progovore ti ludi poradi Krista, a ima ih i danas među nama, milina ih je slušati. O njihovim riječima se ne mozga. Toliko su slobodne i nesputane da ih se jednostavno pušta da ulijeću naše duše. Zato ti ludi i danas čine čuda. Osvajaju duše! Bude zaspale savjesti. Pozivaju na obraćenje! Uprisutnjuju evanđelje, Radosnu vijest o kraljevstvu Božjem. O Kraljevstvu što je s onu stranu našeg razuma! Našeg svijeta. Živjeli oni i neka ih je što više!