Riječ za život

Smisao svih čuda


Znamo da je Krist činio mnoga čuda. Sva su ona bila uvertira u ono čudo nad čudima - Njegovo uskrsnuće. Da nije bilo toga čuda, sva ona druga bi ostala bez smisla i brzo bi ih povijest izbrisala. Uskrsnuće je kruna svih čuda.

Piše: Bazilije M.

To se može usporediti s jednom slikom iz tvorničkog procesa. Nikakva smisla ne bi bilo proizvesti neke dijelove ako ti dijelovi ne bi poslije bili sastavljeni i zajednički tvorili, recimo, automobil. Svaki taj dio može biti veličanstven, ali bez cjeline ne znači ništa.

I Kristovo uskrsnuće bi ostalo beznačajno da se nije dogodilo još jedno čudo. Nakon uskrsnuća Krist je lomio kruh svojim učenicima. Time je najavio euharistiju. A u euharistiji se jede i pije Njegovo uskrsnuće. Tako je uskrsnuće ušlo u osobne povijesti nas ljudi. Euharistijsko čudo je povijesni nastavak uskrsnuća. I po tom čudu se događa ono što je smisao uskrsnuća – postajemo jedno tijelo uskrsnuloga Gospodina. Ulazimo u jedinstvo srdaca.

A jedinstvo srdaca je znak da je smrt pobijeđena. Smrt nas dijeli. Samo onaj u komu je pobijeđena smrt može ući u jedinstvo s Drugim i drugima. Dokaz uskrsnuća je to jedinstvo.

Krist je nakon uskrsnuća jeo i ribu. Ona je znak onih kršćanskih gozba-agapa koje su pridonosili tomu da postanu jedno srce. Ne može se biti s nekim duboko povezan, a da se zajedno ne blaguje. Tko zajedno ne jede, nužno jede jedan drugoga.

Tako bi uskrsnuće bez euharistije bilo besmisleno. Ono nije nastanak nekog astralnog tijela, nego onog povijesnog koje raste u vječnost. Tako bi i euharistijsko čudo bilo besmisleno ako se ne bi doseglo jedinstvo u Nebu. Mir. „Da budu jedno!“ Uskrsnuće tijela i općinstvo svetih ista je stvar.

Možemo nastaviti usporedbu s automobilom. Automobil bi bio besmislen ako se ne bismo vozili u njemu. Ta vožnja je kao euharistijsko blagovanje. Ali i vožnja po sebi nema smisla. Njezin je smisao dosegnuti cilj. Vozimo se od jedne točke do druge. Automobil nas prevozi na cilj i u tomu je njegov puni smisao. Tako je i eshatološko jedinstvo s Bogom i bližnjima posljednji cilj svih čuda – Kristovih preduskrsnih čuda, Njegova čuda uskrsnuća i čuda euharistijske zajednice. Svi živimo u iščekivanju cilja, posljednjeg čuda koje daje puni smisao svim čudima.