Riječ za život

To čini i živjet ćeš!


Živjeti znači ljubiti" – i obratno – "Ljubiti znači živjeti"! Biljke gone kemijske zakonitosti, životinje instinkti i tako žive. Ljude jedino ljubav.

Sv. Pavao kaže: „Ako nemam ljubavi, ništa sam!“ Slobodno se može prevesti: "Mrtav sam! Živ sam, a mrtav".

"Poznato je da je Krist sve sveo na dvije zapovijedi ljubavi. Kada ga je jedan zakonoznanac upitao koja je prva zapovijed u zakonu, On je odgovorio: „Ljubi Gospodina Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom snagom svojom. Druga je ovoj jednaka: ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. To čini i živjet ćeš!“

Crkveni oci tumače da nije prva samo po redoslijedu, nego i sadržaju. Ako u nekoj drugoj zapovijedi nije sadržana ta dvostruka ljubav kao prvi sadržaj, onda izvršavanje te zapovijedi ne vrijedi. Pravda bez dvostruke ljubavi nešto je sasvim drugo, milosrđe isto tako, i tako sve do najmanjih zapovijedi koje se tiču postova ili liturgije.

Kristov dodatak: „To čini i živjet ćeš!“ u negativu kaže: „To ne čini i umirat ćeš!“ „Živjeti znači ljubiti“ – i obratno – „Ljubiti znači živjeti“! Biljke gone kemijske zakonitosti, životinje instinkti i tako žive. Ljude jedino ljubav. Sv. Pavao kaže: „Ako nemam ljubavi, ništa sam!“ Slobodno se može prevesti: „Mrtav sam! Živ sam, a mrtav.“

Malo nakon što je zakonoznancu istaknuo dvostruku ljubav kao izvor života, Krist je ispripovjedio prispodobu o milosrdnom Samarijancu. Tko zaviri u Lukino
evanđelje, moći će zapaziti da je malo prije ove rasprave Krist prolazio kroz Samariju i da su ga Samarijanci odbili. To je učenike toliko razjarilo da su molili da baci oganj s neba i spali ih žive. Normalno, Krist je odbio. Između Židova i Samarijanca bilo je toliko jako neprijateljstvo da su jedni druge demonizirali. Kada su Židovi Kristu rekli da ima đavla, uz to su dodali da je Samarijanac. Ivanovo evanđelje. Biti demoniziran i Samarijanac ista je stvar.

Krist je u prispodobi sve izokrenuo. Demonizirana je učinio anđeoskim. One koji su ga odbili pretvorio je u onoga koji ga prima. Krist je u Sebi razorio neprijateljstvo! Nema više Židov-Samarijanac! Bogataš-siromah! Muško-žensko! Intelektualac-zanatlija! Zdrav-bolestan! Crnac-bijelac! Sjevernjak-južnjak! Desni-lijevi!

Neprijateljstvo nas razara i ubija. I stoga vrijedi: koga ne ljubimo, toga demoniziramo. A ako druge demoniziramo, sami postajemo demoni. Vrazi. Zlodusi. Božji neprijatelji!

Iz cjelokupna konteksta jasno čitamo: „Ljubi i živjet ćeš! Ne ljubi i umirat ćeš!“ Ubijat ćeš. Širit ćeš smrt. Neprijateljstvo. Demonski svijet. Pakao.

Radosna vijest je ovo: „On je nas prvi ljubio!“

Bazilije M.