Riječ za život

U očekivanju iznenadna obrata


Kao što se dogodio ne toliko iznenadni pad najmoćnije svjetske ideologije i izlazak na vidjelo svih njezinih gadarija, tako će biti i s današnjim novim vrlim svijetom. On izgleda strašno moćno, ali je njegova nemoć upravo u toj moći.

Piše: Bazilije M.

Na mnogo se mjesta u Otkrivenju govori o proročkom duhu i prorocima. To nisu proroci Staroga zavjeta, nego kršćani. Taj duh nije zanosan i slično, nego životan. On zahvaća one koji nose svjedočanstvo Isusovo i omogućava im život koji prokazuje sve povijesne laži. Oštrica toga duha je usmjerena protiv duha vremena, duha mase, prevladavajuće ideje i ideologije. Mode. Sociologije.

Svi se klanjaju zvijeri i svi uzimaju žig zvijeri, ali ovi proroci ne ljube života do smrti i nose na čelima novo Ime. Sile svijeta, lažnih proroka i zmaja koji izgleda kao da će ih progutati, ali se događa iznenadan obrat. Moćni Babilon se urušava i propadaju sve njegove gadosti. Čuje se pjesma: „Pade Babilon! Pade Babilon! Radujmo se!“

Knjiga Otkrivenja puna je ohrabrenja i čestitki onima koji ustrajavaju u životnom proricanju. Čitanje i slušanje tih riječi i danas nas zagrijava i zanosi. Past će današnji Babilon. Kao što se dogodio ne toliko iznenadni pad najmoćnije svjetske ideologije i izlazak na vidjelo svih njezinih gadarija, tako će biti i s današnjim novim vrlim svijetom. On izgleda strašno moćno, ali je njegova nemoć upravo u toj moći.

Tko se mogao nadati da će moćno Rimsko Carstvo posustati i dati slobodu kršćanima? Malo prije toga kršćani su bili bacani pred zvijeri i smatrani otpadom Carstva. Ipak, maleno je imalo snage nadjačati ono veliko. Krhko je slomilo ono jako. Neznatno je ispuhalo ono naduto. Goloruko je razoružalo ono do zuba naoružano. Janje je pobijedilo vuka.

Proroci se ne klanjaju nikome do li Onomu koji im govori. A Njegov je glas kao šum voda golemih. Iz Njegovih usta izlazi mač dvosjekli, oštar. On je Onaj koji jest, koji bijaše i koji dolazi. Pantokrator. Vladar povijesti. Onaj koji je iznenađenje povijesti. „Zašto se bune narodi, zašto puci ludosti snuju? Gospod im se podruguje!“ A s njim i Njegovi proroci. Neuklopivi su. Suprotivni. Drukčiji. Svoji. Nadvremenski. Samo Njegovi.

Tko čita riječi ovoga proroštva, neka kaže: „Maranatha! Dođi Gospodine, Isuse!“ Slabi smo, a svijet je jak. Iznemažemo. Padamo pod teretom povijesti. Konfuzni smo. Zbunjuje nas Tvoja šutnja! Na trenutke nam se čini da će se raspasti Tvoja Zaručnica. Ne vidimo svjedoka. Ognjena rijeka koju zmaj izbacuje iz svojih ralja samo što nas ne potopi. Napušta nas hrabrost. Dođi, Gospodine, Isuse. Proroče vjerni! Zaručniče naših duša! Jedini! Početak i Svršetak. Alfa i Omega! Govori našim dušama: „Ne bojte se! Ja sam pobijedio svijet!“ Nadahnjuj nas! Ispunjaj nas proročkim duhom! Duhom iščekivanja iznenadna obrata.