Velika i mala katolička istina


Velika istina katoličke vjere najjača je u malim istinama katoličke vjere. Veliki sustavi koji imaju pretenziju da su jedini istiniti uvijek se slome na malim istinama.

Piše: Bazilije M.

Komunizam je bila velika pretenzija, ali se u malim stvarima potpuno pokazao neistinit. Velika borba za radnička prava završila je u slijepoj ulici ukinutih milijun malih radničkih prava. Sva su prava imali oni koji su pripadali komunističkoj partiji, a sva su prava ukinuta onima koji se nisu slagali s partijom. Svi su morali biti za bratstvo, ali na silu. To je laž. Ne može nitko biti brat drugomu preko sile. I jedinstvo je bilo lažno. Cijela svakodnevna stvarnost je bila lažna.

 Katolička istina je naravna. Nije protiv ničega što je prirodno u čovjeku i kulturi. Katolici se grste na homoseksualizam. Zar nije ogavno da muškarac leži s muškarcem? Katolici su protiv abortusa? Zar nije stravično da otac i majka ubijaju dijete koji su sami stvorili? Dijete je potpuno nemoćno. Nevino. Žrtva. Stvoreno je i ubijeno. Katolička crkva kaže istinu. Nitko nema vlast nad tuđim životom. Drugoga, posebno najmanjega, treba ljubiti, ne ubiti. Katolici su da svi budu braća. Ali dragovoljno. Brat je onaj koji slobodno ljubi i poštuje drugog čovjeka. Katolici kažu da je razboritost najvažnija ljudska krepost. Nerazborit čovjek u svemu postupa krivo. To je točno. Pretjerivanja nikomu nisu draga niti su normalna. Katolici su umjereni. Općenje prije braka nije logično. Čemu onda brak? Ako se već opći, brak ne bi trebalo ni sklapati. Čistoća prije braka, općenje u braku. To je pametno i jedino istinito. Umjetna oplodnja uključuje treću osobu u bračni čin i rađanje čovjeka. Ako već treći, liječnik, ulazi u to, onda bi i on trebao biti dio braka i obitelji. Logično je da samo otac i majka stvaraju dijete. Ono je plod njihove ljubavi. Što ima raditi treća osoba? Na dostojanstvo djeteta spada da je rođen u činu ljubavi, a ne u laboratoriju. To je normalno. U epruveti se ništa ne može kontrolirati. Tko zna što treća osoba može učiniti. Nitko nema garanciju. Neki su varali bračne parove i oplođivali ih tuđim sjemenjem. Kasnije su bile tragedije. Samo muž i žena žive u potpunom povjerenju i ljubavi jedno prema drugome. Svi drugi se moraju udaljiti od njih. Njih dvoje će biti jedno tijelo. Stoga će muškarac i žena ostaviti oca i majku. I sve ostale. To je normalno. Katolička je Crkva logična do kraja. Normalno je da čovjek mora živjeti po savjesti. Mnogi danas preziru savjest. Život bez savjesti je opasan i opak. Život po savjesti daje vedrinu i mir. To je dokazano. Laž je tomu se protiviti.

Ovo su samo od nekih malih istina koje nosi Katolička crkva. One su dokaz za velike istine vjere. Ono što je istinito u malom, sigurno je istinito i u velikom.

Muslimanima je dopušteno lagati kada je to dobro za muslimansku religiju. Katolicima nikada nije dopušteno lagati. To se protivi naravi stvari. Laž je prevara. Neiskrenost. Licemjerje. Crkva je u pravu.

Katolička vjera kaže da će na kraju poniznost pobijediti oholost. Svakodnevna praksa nam to dokazuje. Kad smo god bahati i oholi, na kraju se slomimo. Ponizan čovjek živi mirno i korača po mjeri. U ni u čemu pretjeruje. Skromno misli o sebi. Ne precjenjuje se. Takav polako stiže do cilja. Oholica se zaleti i kasnije izduši. Poniznost je istina. Tako je govorila Velika Terezija. Tako kaže Crkva. Sigurno je u pravu.

Oprosti uvijek. Tako kaže Krist. To je logično. Nije normalno oprostiti jedanput, a ne oprostiti drugi put. Samo opraštanje traži da bude bezuvjetno. Ili se prašta ili ne prašta. Ne može se selektivno opraštati. To nije normalno. Oprosti uvijek. U svemu i za sve. Ne nosi osvetu u srcu. Tko nosi osvetu u srcu, toga njegova vlastita zloća pojede.

Katolička vjera je pametna. Jedina pametna. Pametna u svim stvarima. Istinita u svim i najmanjim detaljima. To me ohrabruje. Imam povjerenja. Život je pametan. Ništa nije nelogično ili apsurdno. Svaka sitnica mi govori o Bogu.  Svaka sitnica mi kaže da je Krist Put, Istina i Život. Sve me poziva da se obratim i prihvatim punu Istinu. Istina me oslobađa. Krist me za slobodu oslobodi. Slobodan za ljubav. Za Boga i bližnje.