Zaborav Boga


Ako se prije naglašavao bezobrazluk kada se griješilo bludno, danas je bezobrazluk upozoravati ili koriti za taj grijeh. Sve je dopušteno osim govoriti o ispravnu i neispravnu na tom području.

Piše: Bazilije M.

Postali smo alergični na govor o grijehu bludnosti. Samo spominjanje te stvarnosti već nam se čini pretjerivanjem. Kao ono – to bi trebalo ostaviti pojedincu da on to sam živi kako zna. U svojoj nutrini i intimi. Privatno. Međutim, ne možemo dokinuti Riječ Božju. Usprkos svemu, nju stalno proglašavamo u našoj Crkvi. Čitamo poslanice Sv. Pavla i u njima se često čuje opomena: „Bježite od bludnosti!“ Jedan od središnjih Pavlovih tekstova na tu temu je u Poslanici Galaćanima. Apostol nabraja djela Duha Svetoga i djela tijela. Na prvom mjestu od djela tijela spominje bludnost. Prvo djelo Duha Svetoga je ljubav.

Poznati švicarski teolog Hans urs von Balthasar definirao je bludnost kao zaborav Boga. Duh Sveti nas podsjeća na Boga. Podsjeća nas na Krista i Oca, kao i na djelo spasenja. On je Memorija. „On doziva u pamet“, kaže Krist na jednom mjestu u Ivanovu evanđelju. Uvodi u svu istinu. On nas potiče na razgovor s Bogom, molitvu. On aktualizira spasenje ovdje i sada. To je Njegovo prvo djelo. On povezuje. Suprotno od toga je zaborav i kidanje veze s Bogom.

Iz obične prakse nam je poznato da mladići i djevojke (a i manje mladi) koji se prepuštaju bludu, brzo zaboravljaju na sakramente i molitvu. Bludnost nas prejako zatvara u tijelo, a tijelo dijeli. Moje tijelo je samo moje i totalno je odijeljeno od drugoga i drugih. Ako naglašavam tijelo, spontano se dijelim od svega što nije moje. (Poznato je da teški ovisnici o heroinu gube potrebu za spolnošću. Njihova ljubav je heroin. Nešto se dogodi u mozgu što ih odvaja od drugoga, ali potpuno. Nešto slično je i s ovisnošću o spolnosti.) Nešto se unutar pomakne i čovjek sve više tone u izolaciju. Prenaglašava sebe i svoje tijelo, i sve drugo gubi značenje.

Krajnje razumijevanje svega onoga što se događa u nama ostaje nam tajna. Ipak je potrebno povjerovati Riječi Božjoj. Ona dijeli duh od duše i razdjeljuje u nama ono što naš raz-um ne može raz-oputiti. Na proglas Riječi Božje odgovaramo: „Bogu hvala!“ I doista, Bogu hvala što nam On rasvjetljava ono što nam je nepronicljivo.

„Bježi od bludnosti!“, govorim sebi! „Bježimo od bludnosti! Bježite od bludnosti!“ U ljubavi je smisao i punina. U Duhu Svetomu. U vezi. U sjećanju. U čistoći. Pristojnosti. Čednosti. Zrelosti. Vjernosti. Duboku jedinstvu. Osobnom. Svetom.