Golub (divlji) Columba livia L.

Oči su njegove kao golubi nad vodom potočnom! (Pj 5,12a)


U svijetu postoji 309 vrsta golubova i grlica, a pripadaju porodici Golumbidae.

Piše: Dr. sc. p. Mario Crvenka, OFM

Kod nas u Hrvatskoj zastupljene su sljedeće vrste: golub grivnjaš (C. palumbus); divlji golub (vidi sliku); golub dupljaš (C. oenas) koji se spominje u Bibliji: Golubice moja, u spiljama kamenim (Pj 2,14); vrste golubica: gugutka (Streptopelia decaocto) koja je stanarica - prisutna tijekom cijele godine, te grlica (S. turtur) koja je selica - prisutna od travnja do listopada. Hebrejska riječ יוֺנ֩ה yônâ znači golubica, ali i tlačenje. Jeruzalemska Biblija uzima ovo zadnje značenje i prevodi: tlačenje dalekih vladara budući da čitav psalam govori o tlačenju. Efrajim se uspoređuje s plahom golubicom (Hoš 7,11), koja ovdje označava slabost Efrajimovu, koji se prepušta zavođenju stranih saveza, misleći tako izbjeći Božjoj kazni.

U Novom zavjetu golub je znak Duha Svetoga:  I gle! Otvoriše se nebesa i ugleda Duha Božjega gdje silazi kao golub i spušta se na nj! (Mt 3,16b). Duh koji je lebdio nad vodama kod stvaranja svijeta (Post 1,2) ovdje se pojavljuje u predigri novog stvaranja. On s jedne strane pomazuje Isusa za njegovo mesijansko poslanje (Dj 10,38) te će ga odsada voditi (Lk 4,14.18; 10,21; Mt 12,18.28), a s druge strane posvećuje vodu i pripravlja kršćansko krštenje, kako su kasnije razumjeli Oci (Dj 1,5). Siromasima je služio kao žrtvena životinja (Lk 2,24).

Ostala mjesta u Bibliji: Grlica: Post 15,9; Lev 1,14; 5,7.11; 12,6.8; 14,22.30; 15,14.29; Br 6,10;  Jr 8,7; Pj 2,12; Lk 2,24. Golub (golubica): Post 8,8-12; 2 Kr 6,25; Ps 55,7; 68,14; 74,19; Pj 1,15; 2,14; 4,1; 5,2.12; 6,9; Iz 38,14; 59,11; 6o,8; Jr 48,28; Ez 7,16; Hoš 11,11; Nah 2,8 Mt 10,16; 21,12; Mk 1,10; 11,15; Lk3,22; lv1,32; 2,14.16. Golubić: Post 15,9; Lev 1,14; 5,7,11; 12,6.8; 14,22.30; 15,14.29; Br 6,10; Lk 2,24.