Jabuka (Malus sylvestris Mill.)

Riječi kazne u pravo vrijeme, zlatne su jabuke u srebrnim posudama (Izr 25,11).


Poznato nam je daje Eva zagrizla u jabuku koja se u Bibliji spominje na još nekoliko mjesta.

Porodica: Rosaceae - ružovke

Porodica: Rosaceae - ružovke

Piše: Dr. sc. p. Mario Crvenka, OFM

Jabuka je u Izraelu vrlo rijetka biljka. Najviše se sadi oko Askalona. Tijekom okupacije Kanaana, jabukaje bila jako poznata te su se čak i sela nazivala njenim imenom - ta - ppûah (hebrejsko ime za jabuku; usp. Jš 15,34.52). Poznato nam je daje Eva zagrizla u jabuku. Riječ je o pogrješnom prijevodu jedne riječi iz Vulgate: "stablo spoznaje dobra i zla" - "lignumque scientiae boni et mali" (Post 2,9.17) ili na hebrejskom: '"es hadda'at tôb wārā"'. Latinski naziv malus (zlo) bio je zamijenjen nazivom malum(jabuka). Eva nije pojela jabuku, nego plod (Post 3,6). Divlja jabuka je ishodišna vrsta mnogih sorti domaćih jabuka. Kod nas raste pokraj puteva, među grmljem i uz rubove šuma. Osim ove divlje jabuke, kod nas raste M. pumila Mili.- pitoma jabuka.

Mjesta u Bibliji: Izr 25,11; Jš 15,34.52; Pj 2,3.5; 7,9; Jl 1,12.