Jež (Erinaceus europaeus L.)

Dat ću ga u posjed ježevima i močvarama. (Iz 14,23)


Među životinjama koje se spominju u Bibliji je i jež.

Piše: Dr. sc. p. Mario Crvenka, OFM

Jež spada u porodicu Erinaceidae. Hebrejska riječ קִפֹּד qippōd (grč. ehinos) izlazi iz korijena קפד qpd što znači sklupčati se, a to jež i radi kad se nađe u opasnosti. U Palestini su poznate dvije vrste ježeva: Erinaceus auritus - dugouhi jež s kratkim bodljama koji živi u priobalnom području i u Negev pustinji; i Erinaceus sacer - palestinski jež. On je vrlo korisna životinja jer veći dio njegove hrane čine štetočine.

Mjesta u Bibliji: Iz 34,11.