Konj (Equus przewalskii f. caballus L.)

Ne budite kao konji ili mazge bez razuma: divljinu mu krotiš vodicama i uzdom, inače im se ne primiči. (Ps32,9)


Na dosta mjesta u Bibliji spominje se i jedna dobro nam poznata životinja – konj.

 

Piše: Dr. sc. p. Mario Crvenka, OFM

Konj, kao i mazga (hebr. פֶּרֶד pered) kao križanci pripadaju porodici Eguidae. Hebrejsko ime za konja je סוּס sûs, פּ֨ר֨שׄ pārāš i רֶכֶשׄrekeš, a grčko hippos. Nalazi iz Ura pokazuju da je konj u Mezopotamiji bio poznat čak u 3. tisućljeću prije Krista i to kao vučna snaga. Različiti opisi konja u Bibliji imaju svoje značenje. Tako u Otk 6,4-8 i 19,11-19 konjanik na bijelcu podsjeća na partske konjanike (vidi sliku) s njihovim značajnim oružjem - lukovima. Većina kršćanskih predaja u tom konjaniku - pobjedniku gleda samu riječ Božju, pa čak i širenje Evanđelja. Za rimski svijet 1. stoljeća tako naoružani vojnici bili su strah i trepet. Za Rimljane je bijeli konj bio znak pobjede i vlasti.

Konj ponekad služi kao primjer. Ovdje jedan od mnogih: Usporedio bih te s konjima pod kolima faraonovim, o prijateljice moja (Pj 1,9). Ova nezgrapna ili možda nelijepa usporedba bila je kako u starim arapskim spisima, tako i kod Teokrita posebna pohvala ženskoj ljepoti. Važnu ulogu zauzima konj u Izraelu za vrijeme kralja Salomona (1 Kr 5,6). Kralj Salomon je uvozio konje iz Musrije i Koe (1 Kr. 10,28), iz Egipta (~ylr;c.mi misrayim), a Koa je područje između Sirije i Male Azije, kasnije nazvana Cilicijom.

Ostala mjesta u Bibliji: Post 49,17; Izl 9,3; 14,9.23; 15,1.19.21; Pnz 11,4; 17,16; 20,1; Još 11,4.6.9; 24,6; Suci 5,22; 1 Sam 8,11; 2 Sam 8,4; 15,1; 1 Kr 5,6.8; 10,25.28; 18,5; 20,1.20.25; 22,4; 2 Kr 2,11; 3,7; 5,9; 6,14-17; 7,6.7.10.13.14; 9,33; 10,2; 11,16; 14,20; 18,23; 23,n; 2 Ljet 9,24; Neh 3,28; Jdt 2,5; 9,7; Est 6,8.9-11; 8,10.14; 1 Mak 10,81; 2 Mak 3,25; 10,29; Job 39,18.19; Ps 20,8; 32,9; 76,7; 147,10; Izr 21,31; 26,3; Prop 10, 7; Pj 1,9; Mudr 19,9; Sir 30,8; 33,6; Iz 2,7; 5,28; 21,7.9; 30,16; 31,1.3; 36,8; 43,17; 63,13; 66,20;

Jr 4,13-29; 5,8; 6,23; 8,6.16; 12,5; 17,25; 22,4; 31,40; 46,4-9; 47,3; 50,ii-37-42; 51,21.27; Ez 17,15; 23,6.12.20.23; 26,7.10.11; 27,14; 38,4-15; 39,20; Hoš 1,7; 14,4; JI 2,4; Arm 2,15; 4,10; 6,12; Ml 1,13; 5,9; Nah 3,2; Hab 1,8; 3,8.15; Hag 2,22; Zah 1,8; 6,2.6; 9,10; 12,4; 14,15.20; Jak 3,3; Otk 6,4.5.8; 9,7-9-17-19; 14,20; 18,13; 19,11.14.18.19. Mazga: 2 Sam 13,29; 18,9; 1 Kr

1,33.38.44; 10,25; 18,5; 2 Kr 5,17; 1 Ljet 12,41; 2 Ljet 9,24; Ezr 2,66; Jdt 15,11; Ps 32,9; Iz 66,20; Ez 27,14; Zah 14,15.