Korijander (Coriandrum sativum L.)

Bijaše kao zrno korijandra; bijela, a imala je ukus medenih kolačića (Izl 16,31).


U Bibliji se spominje mnoštvo biljaka, a među njima je i korijander.

Porodica: Umbellifereae - štitarke

Porodica: Umbellifereae - štitarke

Piše: Dr. sc. p. Mario Crvenka, OFM

Možda se njegovo hebrejsko ime gad izvodi iz punske riječi goid koja označava korijander. To je jednogodišnja biljka s jako izrezanim listovima i okruglastim smeđim plodovima. Ova biljka uzgaja se već 3000 godina, a kao lijek se spominje u starom Egiptu, kod Grka i Rimljana. Danas se koristi kao mirodija.

Mjesto u Bibliji: Br 11,7.