Magarac (Equus asinus L.)

Viči od radosti, Kćeri jeruzalemska! Tvoj kralj se evo tebi vraća: Pravičan je i pobjedonosan, ponizan jaše na magarcu, na magaretu, mladetu magaričinu. (Zah 9,9)


Hebrejsko ime חֲמוׄר hִămôr - magarac; א֨תוׄן ᵓatôn - magarica; grčko ime onos odnosi se na domaću životinju za nošenje tereta, kako u prošlosti tako i dandanas.

Piše: Dr. sc. p. Mario Crvenka, OFM

Ovaj se odlomak odnosi na Mesiju, koji će biti ponizan i koji se odriče sjaja povijesnih kraljeva. Isus je ovo obećanje ispunio na Cvjetnu nedjelju. Hebrejsko ime חֲמוׄר hִămôr - magarac; א֨תוׄן ᵓatôn - magarica; grčko ime onos. Danas, kao i u prošlosti, magarac služi kao domaća životinja za nošenje tereta. Magarac spada u nečiste životinje koje se ne smiju jesti, dok iznimku čini izvještaj: I nastala je velika glad u Samariji, a opsada potrajala toliko da je magareća glava staja osamdeset šekela srebra, a četvrt kaba golubinje nečisti pet šekela srebra (2 Kr 6,25). Ovdje se možda radi o krivom prijevodu: golubinja nečist je hebr. חִרְייוׄנים hִīryyônîm, a harsonim biljka zvana ptičje mlijeko - Ornithogalum umbellatum L, spada u porodicu ljiljana - Liliaceae. Narod koristi svježe istucane lukovice kao obloge na čireve „da brže sazriju". U vrijeme ratnih nestašica i gladi lukovice su se koristile za jelo, bilo da su ih kuhali ili jeli usitnjene osušene. Osim magarca kao domaće životinje, Biblija spominje i divljeg magarca (onager) - Asinus onager L.(hebr. ראֶ פֶּ pere), a možda se radi i o sirijskom divljem magarcu - Asinus hemippus L. (aramejski צֲר֨ר cārad; hebr. צ֨רוׄר carôd; usp. Dan 5,21). Hebrejska riječ פֶּרֶר pered označava mazgu - Eguus hinnus ili mulus L.

Ostala mjesta u Bibliji: Magarac: Post 12,16; 22,3-5; 24,35; 30,43; 32,6-16; 34,28; 36,24; 42,26.27; 43,18-24; 44,3-13; 45,23; 47,17; 49,11-14; Izl 4,20; 9,3; 13,13; 20,17; 21,33; 22,3-9; 23,3-12; 34,20; Br 16,15; 22,21-33; 31,28-45; Pnz 5,14.21; 22,3-10; 28,31; Jš 6,21; 7,24; 9,4; 15,18; Suci 1,14.16; 5,10; 6,4; 10,4; 12,14; 15,15.16; 19,3-28; 1 Sam 8,16; 9,3.5.20; 10,2.14.16; 12,3; 15,3; 16,20; 22,19; 25,18.20.23.42; 27,9; 2 Sam 16,1.2; 17,23; 19,27; 1 Kr 2,40; 13,13-29; 2 Kr 4,22.24; 6,25; 7,7.10; 1 Ljet 5,21; 12,41; 27,30; 2 Ljet 28,15; Ezr 2,67; Neh 7,68; 13,15; Jdt 2,17; Job 1,3-14; 6,5; 24,3; 42,12; Izr 26,3; Sir 25,28; 33,25; Iz 1,3; 21,7; 30,6.24; 32,20; Jr 22,19; 48,6; Ez 23,20; Zah 14,15; Mt 21,2-7; Mk 11,2; Lk 13,15; Iv 12,14.15. Divlji magarac: Post 16,12; Job 11,12; 24,5; 39,5; Ps 104,11; Sir 13,19; Jr 2,24; 14,6; Dn 5,21; Hoš 8,9. Mazga: 2 Sam 18,9; 1 Kr 1,33.38.44; Jdt 15,11; Ps 32,9.