Mana

Lecanora esculenta /Palas/ Eversm


Tako su skupljali svako jutro koliko je komu trebalo za jelo. I kad bi sunce ogrijalo, mana bi se rastopila (Izl 16,21).

Porodica: Lecanoraceae - lišajevi

Porodica: Lecanoraceae - lišajevi

Piše: Dr. sc. p. Mario Crvenka, OFM

Kruh s neba"  (Izl 16,4) ili mana vrlo je zanimljiva pojava u Svetom pi­smu. Ime dolazi od hebrejskog pitanja mân hû׳ (što je to) (Izl 16,15).

Ali odakle potječe? Moguće je više objašnjenja. Često se u pustinji pojavljuju grudaste i svijetlo obojene steljke lišaja Lecanora, ali zanimljivo je da Zohary ("Pflanzen der Bibel", 1999.) tvrdi da ta biljka uopće ne raste na poluo­toku Sinaju, možda neki drugi lišaj - Collema, ali i ta tvrdnja ne stoji. Flueckiger (1891.) je jedan od prvih istraživača koji su tvrdili da je mana izlučina nekih insekata, a ekspedicija koju su predvodili Bodenheimer i Theodor (1927.) potvrdila je da je ovdje riječ o insektima Trabulina mannifera ili Najacoccua serpentina.

Te vrste uistinu izlučuju sekrete koji se brzo suše, a beduini ih upotrebljavaju kao zamjenu za šećer ili med. Budući da insekti izlučuju male količine mane, trebalo bi se ipak vratiti smolama različitih biljaka, kao već spomenute kapre Capparis spinosa ili Gomphocarpus sinaicus te Hamada salicornica koja je ras­prostranjena po cijelom južnom dijelu sinajskog poluotoka. A. Danin (1927.) opisuje kako beduini izlučevine te biljke skupljaju i jedu kao kolač. Sveto pismo opisuje manu: "Mana je bila kao zrno korijandera i nalik na bdelij" (Br 11,7). Što je to bdelij? To je biljka Commiphora abyssinica (Berg) Engler koja daje miru. Zanimljivo je obrazloženje teksta: "A narod si svoj hranio hranom anđeoskom, slao mu s neba gotov kruh" (Mudr 16,20), u kojem se kaže da je mana "hrana anđeoska", "kruh s neba", “kruh jakih" (Ps 78,25), hrana koja se može prilagodi­ti svakom ukusu i poprimiti sve moguće okuse te je tako simbol Božje nježnosti (slatkoće). Kršćanska liturgija ovaj ulomak primjenjuje na svetu euharistiju.

Mjesta u Bibliji: Izl 16,31.35; Br 11,6.7.9; Jš 5,12; Neh 9,20. Ps 78,24; Iv 6,3; Otk 2,17.