Obad (Tabanus bovinus L.)

Ako ne pustiš moga naroda, pripustit ću obade na te... (Izl 8,17-28)


Obad (hebr. ע֨רֹב cārōb ili קֶרֶץ qereṣ ) spada u porodicu Tabanidae.

Piše: Dr. sc. p. Mario Crvenka, OFM

Ima jaka krila sa smeđim zatkom i velike facetaste oči. Najviše se zadržava na pašnjacima, na stoci. Vrlo je uporan pa napada i čovjeka. Njegovi ubodi su bolni. Ženka odloži do 3500 jajašaca u mulj ili lokve na obali.

Mjesta u Bibliji: Izl 8,17-28; Ps 78,45; Jr 46,20.