Pauk (Araneus diadematus L.)

Od paučine je kuću sagradio, kolibicu kakvu sebi diže čuvar. (Job 27,18)


Hebrejska riječ עַכּ֨בִישֹ cakַkābiš (grč. arahne) označava pauka kojeg se svakodnevno sreće i koji spada u red Araneae

Piše: Dr. sc. p. Mario Crvenka, OFM

Njegova paučina je nestalna pa se u Bibliji ona upotrebljava kao primjer za nestalnost i prolaznost. Tako je uzdanje bezbožnikovo nit tanana, a ufanje mu kuća paukova (Job 8,14). U Pokorničkom psalmu Izaija nabrajajući opačine kaže: Legu jaja gujina, tkaju mrežu paukovu (59,5).

Mjesta u Bibliji: Job 8,14; 27,18; Iz 59,5.