Paun (Pavo cristatus L.)


Kraljeve su lađe išle u Taršiš s Hiramovim slugama: svake treće godine vraćale su se i dolazile taršiške lađe donoseći zlato i srebro, slonovu kost, majmune i paune. (2 Ljet 9,21)

Piše: Dr. sc. p. Mario Crvenka, OFM

Domovina ove lijepe ptice (hebr. תֻּכִּי tukkî, grč. taos) je Indija i Sri Lanka. Njegovo meso posebno su cijenili Rimljani. U Izraelu je paun domaća „ukrasna" životinja. Upitno je označava li hebrejska riječ תֻּכִּיִּים tukkiyyîm tj. תּוּכִּיִּים tûkkiyyîm baš pauna. Vulgata ga spominje: dentes elefantorum et simias et pavos (2 Ljet 9,21), dočim postoje istraživanja koja predmnijevaju, da se hebrejska riječ tûkkiyyîm izvodi iz neke egipatske riječi koja označava majmuna, pa bi se osim קוֹף qôp (majmun) moglo pretpostaviti da se radi o nekoj majmunima srodnoj vrsti (možda pavijanima). Imajući ovo u vidu, „GuteNachricht" ovako piše: Elfenbein und verschiedene Arten von Affen (slonovaču i različite vrste majmuna). U „Einheitsuebersetzung" piše: ...und Perlhüner ( ...biserka = Numida maleagris domstica). Septuaginta ih također spominje.

Mjesta u Bibliji: 1 Kr 10,22; 2 Ljet 9,21