Platana (Platanus orientalis L.)


Uzrastoh kao palma u Engadu i kao ružičnjaci u Jerihonu. Kao divna maslina u dolini, uzrastoh kao makljen nad vodama (Sir 24,14).

Porodica: Ephadraceae - makljenke

Porodica: Ephadraceae - makljenke

 

Piše: Dr. sc. p. Mario Crvenka, OFM

Ne postoji sumnja da hebrejska riječ 'armôn označava P. Orientalis L. Riječ 'armôn srodna je hebrejskoj riječi 'êrom što znači „biti gol", a to odaje sliku makljenove kore koja se u krpama može odijeliti od stabla pa tako ono ostaje s bijelim mrljama, kao da je golo. Makljen je visoko (20 m) i razgranato drvo s krpastim i listopadnim lišćem. Deblo može doseći i 3 m promjera.

Mjesta u Bibliji Post 30,37. Ez 31,8.