Ribe (Pisces)

Ta ima li koga među vama, da bi svojemu sinu... ako ribu zaište, zar će mu zmiju dati? (Mt 7,10)


Riječ „riba“ (hebr. דּ֨ג ּdāg) označava sve životinje koje žive u vodi (Post 1,21).

Piše: Dr. sc. p. Mario Crvenka, OFM

Svaka vodena životinja koja ima ljuske i peraje može se jesti, tj. spada u čiste životinje. Najpoznatije vrste spadaju u porodicu Cyprinidae (šarani) i Siluridae (somovi) (vidi sliku). Njihov predstavnik Clarias macracanthus dugačak je jedan i pol metar i 45 kg težak, a živi u Tiberijadskom jezeru. U prenesenom smislu ribe označavaju Egipćane čiji je kralj krokodil (Ez 29,3.4); ribe su simbol za lakomislene ljude (Prop 9,12). U ribolovu su se koristile sljedeće mreže: dyktion - to su tri mreže međusobno povezane i 15 m duge, ribari udarcima vesala tjeraju u njih ribe, a ta se vrsta mreže u biblijskim citatima uvijek spominje u množini (Mt 4,20; Mk 1,18; Lk 5,4-6); amphiblestron - okrugla mreža, promjera 3 - 5 m, koja se baca rukom (Mt 4,18; Mk 1,16); sagene - mreže duga 250 m, koju vuku dva broda (Mt 13,47).

Ostala mjesta u Bibliji: Post 9,2; Izl 7,18-21; Br 11,5-22; 1 Kr 5,13; Neh 13,16; Tob 6,3-17; 8,2; 11,4; Job 12,8; Ps 8,9; 105,29; Prop 9,12; Iz 19,8; 50,2; Jr 16,16; Ez 38,20; 47,9.10; Hoš 4,3; Jon 2,1.11; Hab 1,14-16; Sef 1,3-10; Mt 4,18; 7,10; 13,47; 15,34.36; 17,27; Mk 6,38-43; 8,7; Lk 5,2-9; 24,42; Iv 21,3-13; 1 Kor 15,39.