Šafran (Crocus sativus L.)


Mladice su tvoje vrt mogranja, pun biranih plodova: nard i šafran, mirisna trska i cimet, sa svim stabljikama tamjanovim, smirna i aloj s najboljim mirisima (Pj 4.14-15).

Porodica: Iridaceae - sabljarke

Porodica: Iridaceae - sabljarke

Piše: Dr. sc. p. Mario Crvenka, OFM

Hebrejska riječ karkom sliči arapskoj riječi kurkum, koja ne označava šafran nego Curcuma longa L. koja ne raste u Izraelu. Saferam znači šafran. Na različitim mjestima u Talmudu na kojima se govori o poljima kurkumskim misli se na polja šafrana, koji se u Izraelu ponegdje i uzgajao.

Kurkum ima debeli podanak s korijenjem, koje je na kraju go­moljasto odebljalo. Njegovi blijedožuti cvjetovi zbijeni su u cvat sličan češeru. Oštrog je i jakog ukusa. Zove se još indijski šafran. Sastavni je dio začina curryja, a služi i za bojenje platna. Pravi šafran ne raste nigdje kao divlja biljka. Na stabljici (8-15 cm) se raz­vijaju pojedinačni lijepi ljubičasti cvjetovi. Intenzivno žuta njuška daje drogu Stigmata crnci. Šafran je vrlo star začin i sredstvo za bojenje koje nalazimo zapisano na papirusima starih Egipćana. U 10. stoljeću prenijeli su ga Arapi u Španjolsku. Šafran se i danas koristi kao začin i boja, i to ne samo za tkaninu nego i za hranu.