Koje promjene mogu biti u Kardinalskom zboru 2021.?


Kada kardinal Gabriel Zubeir Wako 27. veljače napuni 80 godina, broj kardinala koji mogu birati papu spast će na 127, sedam biše nego je granica od 120 koliko je propisao Pavao VI. a potvrdio Ivan Pavao II.

Tijekom 2021. još će, kako piše CNA, pet kardinala napuniti dobnu granicu kada ne mogu sudjelovati u konklavama, a to su: Wilfrid Fox Napier, OFM (8. ožujka), George Pell, AC (8. lipnja), Maurice Piat, CSSp (19. srpnja), Beniamino Stella (18. kolovoza) i Angelo Scola (7. studenoga).

To znači da će do kraja godine broj kardinala koji mogu birati papu pasti na 122, dakako uz pitanje hoće li papa Franjo u međuvremenu još nekoga zaogrnuti kardinalskim grimizom.

Tijekom svoga pontifikata (od 13. ožujka 2013.) papa Bergoglio je značajno preoblikovao Kardinalski zbor. U sedam godina sazvao je sedam konzistorija (jedan godišnje) i kreirao 101 novog kardinala, od kojih je 79 koji imaju pravo glasa na konklavama i 22 koji to nemaju jer su prevršili dob od 80 godina.

Usporedbe radi, sveti papa Ivan Pavao II. sazvao je devet konzistorija u 27 godina svoga pontifikata (1978. – 2005.) što je u prosjeku jedan u tri godine.

Sada bi konklave bile sastavljene od 73 kardinala koje je kreirao papa Franjo, 39 koje je imenovao Benedikt XVI. i 16 koje je učinio Sv. Ivan Pavao II. (među kojima su i hrvatski kardinali Vinko Puljić [1994.] i Josip Bozanić [2003.]).

Mnogi promatrači u Rimskoj kuriji vjeruju da je, uzimajući u obzir modus operandi sadašnjega Svetoga Oca i tekuću generacijsku smjenu unutar Kurije, vjerojatno kako će Papa odlučiti proširiti Kardinalski zbor na 130, i crvenu kapicu dati novim prefektima vatikanskih dikasterija.

Tako će vjerojatno nasljednik kardinala Roberta Saraha, čiju je ostavku papa Franjo prihvatio 21. veljače, biti ne-kardinal koji će na poziciji pročelnika Zbora za bogoštovlje i stegu sakramenata "trebati" kardinalski plašt.

Također, 79-godišnji kardinal Beniamino Stella, napustit će Kongregaciju za kler kada u kolovozu napuni 80 godina.

Kardinal Giuseppe Versaldi (30. srpnja 1943.), prefekt Kongregacije za katolički odgoj već ima 77 ljeta i uskoro će u mirovinu.

Isti je slučaj i s kardinalom Leonardom Sandrijem (18. studenoga 1943.), prefektom Kongregacije za Istočne Crkve.

Kardinal Marc Ouellet (8. lipnja 1944.), pročelnik Kongregacije za biskupe napunio je 76. 

Kardinal Luis Ladaria (19. travnja 1944.), prefekt Kongregacije za nauk vjere je također 76-godišnjak.

Predsjednik uprave Grada Države Vatikana, kardinal Giuseppe Bertello (1. listopada 1942.), već je napunio 78.

To znači da će Papa moći imenovati šest novih pročelnika u Rimsku kuriju, a za sve se pozicije tradicionalno veže i kardinalska čast.

Ovo, ali i tekuća reforma i restrukturiranje Kurije, dat će priliku papi Franji proširiti Kardinalski zbor te snažnije neizravno utjecati na to tko će biti njegov nasljednik. 

Dakako, uz sve ovo, razvidno je kako čovjek može računati i snivati, ali opet na kraju Bog odlučuje.  

KT