Može li se, i kako, spominjati u misi ime biskupa koadjutora?


Mogu li svećenici na području Vrhbosanske nadbiskupije već u misi spominjati ime novoimenovanoga nadbiskupa koadjutora?

Biskup Tomo u svetištu Gospe Stupske; Foto: Davor Krajinović, KT

Biskup Tomo u svetištu Gospe Stupske; Foto: Davor Krajinović, KT

Nakon imenovanja mons. Tome Vukšića nadbiskupom koadjutorom, svećenici na području Vrhbosanske nadbiskupije već mogu u euharistijskoj molitvi spominjati njegovo ime.

Razlog za to leži u činjenici da je on već biskup (ređen 2. travnja 2011. u mostarskoj katedrali Marije Majke Crkve) te da je obznanjeno njegovo imenovanje.

Slobodno je spomenuti i koadjutora

Odgovor na pitanje kako to činiti nalazimo u br. 109. Općih uredbi Rimskog misala iz 1975., odnosno u br. 149 Novih uredbi Rimskog misala iz 2008. gdje se kaže:

„Dijecezanskoga biskupa, odnosno onoga koji mu je u pravu izjednačen, treba imenom spomenuti ovim obrascem: 'zajedno sa slugom tvojim papom našim I. i biskupom (ili: vikarom, prelatom, prefektom, opatom) našim I.'

Biskupa koadjutora i pomoćne biskupe slobodno je imenom spomenuti u euharistijskoj molitvi, ali ne i druge biskupe koji su možda nazočni“ (OURM 149).

Kako to konkretno učiniti?

Na koji se to način konkretno čini, pojašnjenje je dala Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata u svojoj liturgijskoj reviji Notitiae (br. 196, str. 130-142). Tu se naznačuje da ako se spominje samo jedan pomoćni biskup ili jedan biskup koadjutor uz dijecezanskog biskupa onda ide formula:

- „cum famulo tuo Papa nostro N. et Episcopis nostris N. et N.“;

odnosno prevedeno „sa slugom tvojim papom našim N., biskupima našim N. i N.“

Ako se spominje više pomoćnih biskupa uz dijecezanskog biskupa onda se upotrjebljava formula:

- „cum famulo tuo Papa nostro N. et Episcopo nostro N. eiusque Episcopis adiutoribus“;

odnosno prevedeno „sa slugom tvojim papom našim N., biskupom našim N. i njegovim pomoćnim biskupima“.

Kako biskup i papa to spominju?

Gore navedeni broj OURM-a pojašnjava kako u misi ovaj dio izgovara biskup.

„U misi Ako je slavitelj biskup, u euharistijskim molitvama poslije riječi zajedno s papom našim I., nadoda: 'i sa mnom, tvojim nevrijednim slugom', odnosno nakon riječi 'pape našega I', kaže: 'mene, tvoga nevrijednoga sluge'.

Ako pak biskup slavi misu izvan svoje biskupije, nakon riječi 'zajedno s papom našim I.', nadoda: 'sa mnom, tvojim nevrijednim slugom i bratom mojim I., biskupom ove Crkve I.', odnosno nakon riječi 'pape našega I.', kaže: 'mene, tvoga nevrijednoga sluge i brata moga I., biskupa ove Crkve I.'.“

„S biskupima našim...“

Dakle, u konkretnom slučaju svećenici na području Vrhbosanske nadbiskupije ako žele spomeniti ime i nadbiskupa koadjutora to će učiniti sljedećim riječima:

„...s papom našim Franjo, biskupima našim Vinkom i Tomom.“

Marko Škraba/KT