130 godina od enciklike Catholicae Ecclesiae


Papa Leon XIII. poslao je katoličkim misionarima u Africi 20. studenoga 1890. encikliku pod nazivom "Catholicae Ecclesiae" u kojoj tematizira ropstvo u misijama, a koja ove godine obilježava 130 godina.

Početnom rečenicom „Majčinska ljubav Crkve Katoličke grli sve narode“, daje naslutiti u kojem pravcu Papa promišlja, koji je u svom pontifikatu, uz ovu, još pet enciklika posvetio misijama i evangelizaciji.

Enciklika Catholicae Ecclesiae podijeljena je u šest brojeva, odnosno na četiri dijela: Ropstvo i Crkva, Poduhvati Leona XIII., Ropstvo u afričkim misijama i Poziv na zajedničku akciju.

Kada govorimo o njezinu kratkom sadržaju, uvodno Leon XIII. ističe da je Crkva od početka nastojala potpuno eliminirati robovlasništvo „čiji je žalosni jaram tlačio mnoge ljude“. Dalje je, u tom smislu podsjetio i na svoje istupe glede pošasti ropstva. U nastavku je, osim zaštite slobode, opisao i što je poticaj Crkvi da širi nauk evanđelja u Africi, te je zaključno govoreći naglasio kako su potrebna i druga djela slična opsega.

J.P., KT